Meetmast

Nuon is als een van de ontwikkelaars binnen het grotere project Windenergie A16, bezig met de voorbereiding voor de bouw van windturbines langs de A16. Daarvan komen er meerdere op Drimmelens grondgebied te staan.

Om zoveel mogelijk windenergie op te wekken heeft Nuon gegevens nodig over de windsituatie op de voorgenomen plek. Daarom is er nabij Knooppunt Klaverpolder een tijdelijke meetmast geplaatst. Deze meetmast met een hoogte van 123 meter, is gebouwd van een constructie die licht van gewicht is.

Om die reden is er ook geen zware fundering nodig al kan de mast niet op zichzelf staan. Dat wordt geregeld met stalen tuidraden die in de grond verankerd zijn. Zodra de meetresultaten bekend zijn zal de meetmast weer worden afgebroken en het terrein weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

De windmeetmast geeft weinig overlast. Er is geen sprake van slagschaduw. De windmeetmast produceert zelf ook geen geluid. Geluidsoverlast in de directe nabijheid van de mast zou kunnen optreden door de wind die er langs blaast.

Met de bouw van de windturbines wordt bijdragen aan de nationale klimaatdoelstelling en lokale energietransitie. Want 25% van de opbrengst van de windmolens komt ten goede aan de lokale gemeenschap in Drimmelen.

Waar vroeger werd gesproken over windmolens, wordt nu gesproken over windturbines want om rendabel te kunnen zijn en de beoogde megawatts te behalen, zijn grote molens nodig. Met een ashoogte van 140 meter en een tiphoogte van 210 meter, is de tijdelijke meetmast dus maar een dreumes.


 

Beelden bij dit artikel