Minder maaien in onze gemeente, meer bloemen, meer biodiversiteit

Plantensoorten in bermen en langs slootkanten krijgen de ruimte in Drimmelen. Door deze één keer per jaar te maaien krijgen insecten, vogels en kleine zoogdieren meer leefruimte. Bovendien bloeien er zo meer bloemen in de gemeente.

Samen met andere gemeenten en met het waterschap zorgen we op deze manier voor meer verschillende soorten planten en dieren in heel West-Brabant, zo stelt de gemeente Drimmelen.

Verkeersveiligheid

Gemeente: “Waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid maaien we wel. Bijvoorbeeld om het zicht op een kruising te verbeteren of om gladheid te voorkomen op trottoirs, fietspaden en wegen. In het najaar maaien we slim als de planten uitgebloeid zijn. “

Inwoners mogen zelf de bermen en sloten niet maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren. Ziet u een plek waar u vindt dat gemaaid moet worden? Geef het door via de Drimmelen-app of het meldpunt op www.drimmelen.nl. Een medewerker van de gemeente beoordeelt de situatie en onderneemt waar nodig actie.

Foto: Gerard van Vugt