Moerdijkse burgemeester vraagt minister van Justitie en Veiligheid om hulp bij oplossen problematiek Albanese inklimmers

Waren in 2016 de Albanese inklimmers rondom station Lage Zwaluwe nog op één hand te tellen, zijn er in 2017 44 personen aangehouden en in het eerste deel van 2018 zelfs al meer dan 100. Ondanks de gezamenlijke inspanningen van boa's, buitendienst, politie, KMAR en het havenbedrijf, neemt de problematiek nog niet af. Reden genoeg voor de burgemeester van de gemeente Moerdijk, Jac Klijs, om een brief te sturen naar de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus.

In de brief schrijft Klijs dat de gemeente Moerdijk, specifiek verzorgingsplaats 'Streepland' langs de A16 wat Moerdijks grondgebied is, overspoeld wordt door Albanese gelukszoekers die via de gemeente in het Verenigd Koninkrijk proberen te komen. Dit doen ze door 's nachts in geparkeerde vrachtwagens te klimmen of door zich mogelijk toegang te verschaffen tot containerterminals in de zeehaven van Moerdijk. Ook wordt er in de brief gevraagd om extra capaciteit van de landelijke toezichtsdiensten, een onderzoek naar de organisatie achter de toestroom van inklimmers en geld om de bosschages tussen 'Streepland' en het Station Lage Zwaluwe te laten snoeien. 

Klijs besluit uiteindelijk zijn brief met het uitspreken van de hoop dat de minister, eventueel samen met de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, een vertegenwoordiger van de eenheidsleiding politie en de directeur van het havenbedrijf Moerdijk, met hem in gesprek wil gaan en een vuist wil maken tegen de georganiseerde criminaliteit binnen de Zuid-Westelijke Delta, waar de Zeehaven van Moerdijk onderdeel van uit maakt.


Fotobijschrift: een 'tentenkamp' dat slechts acht dagen geleden is aangetroffen in het mais nabij Streepland / station Lage Zwaluwe. Ook zijn toen twee albanezen aangetroffen en weggestuurd.