Motie CAB leidt tot onderzoek naar functioneren Drimmelense boa’s

Met een 'Vreemd aan de Orde van de Dag-motie' vroeg politieke partij de CAB om het afschaffen van de Drimmelense boa's. Volgens de partij komen er meer en meer klachten en ergernissen binnen over het optreden (of juist niet optreden) van de boa's. Waar boa's zouden moeten zijn, zijn ze vaak juist niet en als ze wél ergens zijn, wordt er soms weggekeken. Ook zou er volstrekt willekeurig worden beboet wat leidt tot meer, in plaats van minder, ergernissen en zelfs soms tot agressie.

In termen als 'Wij zijn wel klaar met de boa's, het is kansloos en kost veel', vroeg de partij om een punt te zetten achter boa's in Drimmelen. Dat ging de andere partijen te ver, al onderschrijven ze dat er veel klachten binnenkomen. Zij gaven aan dat er zéker naar gekeken dient te worden en ook of er wellicht meer ondersteuning moet komen voor het 'binnenwerk' van boa's ofwel het administratieve deel, zodat er meer uren overblijven om op straat aanwezig te zijn.

Portefeuillehouder burgemeester Gert de Kok gaf in zijn reactie aan dat geheel afschaffen van boa's formeel niet mogelijk is. Er zijn uitvoerende taken zoals controle op de drank- en horecawet, drugsoverlast, parkeren en dergelijke, die je als gemeente móét uitvoeren. Hij stelde voor een discussienotitie op te stellen om het functioneren van de Drimmelense boa's te beoordelen.

Kritiek is volgens De Kok prima, maar er moet ook respect zijn. Verder gaf hij toe dat er inderdaad teveel meldingen blijven liggen. Met de toezegging een discussienotitie op te stellen stemden alle partijen in, de fractie van de CAB trok daarop de ingediende motie in.