Motie cameratoezicht nipt verworpen

CAB en VVD dienden gisterenavond een motie in voor cameratoezicht op diverse plaatsen in onze gemeente. De partijen maken zich zorgen over het toenemende vandalisme en criminaliteit. Hoewel CDA en GB de motie steunden, haalde deze het net niet. Portefeuillehouder Gert de Kok gaf aan dat er zeer veel haken en ogen zitten aan cameratoezicht zoals de wet privacy, alsook de vraag wie de beelden continu in de gaten moet houden en wie daar snel actie op onderneemt bij calamiteiten. Vanuit een centrale meldkamer van de politie bijvoorbeeld, houdt dat sowieso extra kosten in waarbij hij liet aantekenen dat camera’s aanschaffen, ook een dure kwestie is. Als laatste gaf hij ook aan dat de gemeente niet kan beslissen over camera’s ophangen bij scholen en zorgcentra bijvoorbeeld. SAMEN Drimmelen, LHB, PvdA en GD zagen om die reden weinig in de motie en onderstreepten de door Gert de Kok geopperde inzet op meer handhaving.