Nellie van der Made-Kortsmit (voorheen pastoraal werker in de Wijngaerd, verzorgt dinsdag lezing in Witte Kerkje over Edith Stein

In de zomer van 1966 maakte Nellie van der Made-Kortsmit kennis met de figuur van Edith Stein. Zij verbleef bij een goede vriendin van haar ouders in Maasbracht. Die had een boodschap voor de zusters van de Karmel in Echt en Nellie vergezelde haar.

Ze had een prettig gesprek met Zr. Paula. Bij haar vertrek kreeg Nellie een boekje over dr. Edith Stein in de hand gedrukt. “Als herinnering aan onze ontmoeting. Lees het maar eens, wie weet komt het je nog van pas.” Tijdens haar theologiestudie groeide de belangstelling voor Edith Stein zó, dat Nellie besloot haar afstudeeropdracht aan deze bijzondere vrouw te wijden.

Edith Stein, geboren op 12 oktober 1891 in Breslau als jongste kind in een Joods gezin, was een levenslustig en uitermate begaafd meisje. Zij was oprecht op zoek naar de zin van het menselijk leven, wat uiteindelijk een zoeken naar de waarheid werd: naar het ware geloof. In haar groeiproces bekeerde Edith zich tot het Christendom en trad in 1933 in bij de zusters van de Karmel.

Toen de Jodenvervolging in Duitsland hevige vormen aannam, werd zij met haar zus Rosa overgebracht naar het klooster in Echt. Op 2 augustus 1942 werden Edith en Rosa in Echt opgehaald door de Gestapo en vandaar overgebracht naar Westerbork. Enkele dagen later volgde het transport naar Auschwitz, waar zij op 9 augustus 1942 werden vergast.

Op 1 mei 1987 werd Edith Stein door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en op 11 oktober 1998 heilig verklaard. Ze liet ons talrijke waardevolle spirituele, filosofische en theologische geschriften na en een heel rijke en boeiende correspondentie