Niemand enthousiast over Koerskaart

Koerskaart moet en zal doorgezet worden, zoveel is wel duidelijk. Op de introductieavond deden zo'n 100 personen mee aan het spel maar dat waren vrijwel allemaal college- raads- en burgerleden en leden van diverse (dorps) instanties.

Vervolgens ging men met Koerskaart de boer op en werden er in alle kernen speelavonden georganiseerd. Bitter weinig burgers liepen warm voor het initiatief zodat de teller ruim onder de 200 bleef steken. Om die reden is de speelperiode verlengd tot 1 mei i.p.v. de geplande einddatum in februari.

In een ultieme poging het minimale aantal van 1000 personen te behalen, zijn er zelfs willekeurig brieven verstuurd aan inwoners in onze gemeente. Een voorbeeld daarvan ziet u op de foto die we van een ongevraagd benaderde inwoner op onze redactie ontvingen.

Waar de kosten van Koerskaart door insiders werd geschat op minimaal € 50.000, zullen die ongetwijfeld verder oplopen door het verlengen van de speelperiode. Kosten die op dit moment al omgerekend neerkomen op € 175 per speler van Koerskaart omdat de teller momenteel op een schamele 287 staat.

Opmerkelijk dat andere media zo positief berichtgeven over Koerskaart want zelfs bewoners die wij spraken die het spel wél speelden, zien het nut er nauwelijks van in. Het elke keer genoemde voorbeeld van niet weten dat een buurman niet zelf in staat is een kliko buiten te zetten, wordt onzin genoemd. 'Drimmelen is Amsterdam niet' is een veelgehoorde reactie.

KijkopDrimmelen is een zelfstandig en onafhankelijk medium dat objectief verslag doet van zaken in – en over – de gemeente Drimmelen. Ook kritisch als dat nodig is zoals met Koerskaart. Een medium dus dat vóór Drimmelen is maar zeker niet ván Drimmelen.