Nieuw gemaal Emilia bij Hooge Zwaluwe

Gemaal Emilia aan de Zeedijk in Hooge Zwaluwe werd gebouwd in de beginjaren 30 van de vorige eeuw. In de jaren 60 werd het gemaal uitgebreid met een tweede pomp. De totale capaciteit van Emilia is 136 kubieke meter per minuut en het gebied dat wordt bemaald is 1284 ha. groot.

De ouderdom van het gemaal maakt het noodzakelijk een nieuw gemaal te bouwen. Daarmee zal in maart 2017 worden gestart. De nieuwbouw die naar verwachting eind volgend jaar gereed is, komt naast het huidige gemaal. Als het nieuwe gemaal dat dezelfde capaciteit heeft gereed is, zal het oude gemaal worden gesloopt. Dat zal als alles volgens planning verloopt, in februari 2018 zijn.

Voor de nieuwbouw is gekeken naar inpassen in het landschap en het behouden van nostalgie. Gekozen is voor een rond gebouw met daarin kenmerken van de nog bestaande watermolen uit de 19e eeuw. Kijkt men door het nieuwe gemaal heen, dan is het oorspronkelijke gemaal te zien ofwel, een mooie verbinding tussen oud en nieuw.

Brabantse Delta, eigenaar van het gemaal, meldt dat er tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute voor fietsers wordt ingesteld. Emilia ligt namelijk aan een veelgebruikte fietsroute die bovendien onderdeel is van het Landelijke Fietsrouteknooppunt.