Nieuwe app gemeente gelanceerd maar nog niet te gebruiken

Vanmiddag vond de lancering plaats van de nieuwe app van de gemeente waarmee burgers meldingen zouden kunnen doen van bijvoorbeeld losliggende stoeptegels en achtergelaten zwerfvuil. Zouden kunnen, want hoewel de app al gelanceerd is, is deze nog niet te downloaden in de Apple Store. De lancering, waarover burgers zich toch al openlijk afvragen of deze überhaupt nodig was aangezien de Buiten Beter-app prima functioneert, werd daarnaast door geen enkele burger bijgewoond. Als onafhankelijk nieuwsmedium die al jarenlang over een eigen app beschikt (overigens wél te downloaden in de Apple Store én de Google Play Store) kunnen we bij deze lancering toch wel onze vraagtekens zetten.