Nieuwe corona-update gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft zojuist een nieuwe corona-update online gezet. In de update valt het droevige nieuws te lezen dat er opnieuw een inwoner is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Vlak voor afgelopen weekend was dit tevens het geval, waardoor het totaal aantal overleden inwoners door corona in onze gemeente nu 17 bedraagt.

Sinds de laatst geplaatste update, op 7 december, is het aantal nieuwe besmettingsgevallen gestegen met 9. Afgelopen weekend zijn er in totaal 52 inwoners van onze gemeente positief getest op het coronavirus.

In de update valt tevens te lezen dat de gemeente heeft besloten dit jaar geen enkele ontheffing voor carbidschieten te verlenen. Het college moest altijd al ontheffing verlenen als inwoners carbid zouden willen schieten, vanwege de veiligheid zijn er namelijk altijd strikte voorwaarden aan gesteld. Het college stelt dat door het landelijke vuurwerkverbod, de kans groter is dat in carbidschieten een alternatief wordt gezien. Burgemeester Gert de Kok vertelt daarover: “Er is geen sprake van een lokale traditie en daarmee is de kans op ondeskundig gebruik groot. De kans op letsel is daardoor tevens groot en de druk op de ziekenhuizen is al hoog. Bovendien is er een reëel risico dat er groepsvorming ontstaat, terwijl dat zeer ongewenst is.”