Nieuwe gymzaal Terheijden: 10 weken vertraging.

Bij het inmeten van de uitbreiding van de Cour voor een nieuwe sportaccomodatie, bleken diverse zaken niet te kloppen met de tekeningen. Hierdoor moesten niet alleen tekeningen worden aangepast, maar ook constructieberekeningen opnieuw worden gemaakt. Dit leverde al een vertraging op van vier weken maar omdat de staalconstructie ook moest worden aangepast, loopt de hele planning nu tien weken achter op het schema. Hoewel de sterk verouderde gymzaal niet meer voldeed aan de huidige eisen, zullen scholen en verenigingen er nog een paar maanden langer gebruik van moeten maken. De geplande opening van eind augustus – voor het nieuwe seizoen dus – wordt nu in de herfstvakantie verricht.