Nieuwe locatie voor ondergrondse afvalcontainer Van den Houtstraat in Made

Bewoners van het nieuwe appartementengebouw 't Atelier aan de Van den Houtstraat klaagden over de huidige positie van de ondergrondse afvalcontainer. Deze staat op enkele meters afstand van het gebouw en bewoners vreesden voor stankoverlast.

Na een gesprek met wethouder Jan-Willem Stoop is gezocht naar alternatieven. Met name de hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond maakten dit niet eenvoudig. Aan de bewoners van het appartementengebouw is gevraagd of zij kunnen instemmen met de nieuwe locatie. Alle bewoners gaven aan dat te doen.

Voor de daadwerkelijke verplaatsing moet het college een nieuw ‘aanwijzigingsbesluit’ nemen. Dit besluit vindt u bij de bekendmakingen in dit ’t Carillon. Na het doorlopen van de procedure wordt er overgegaan tot de uitvoering. De verwachting is dat eind maart de ondergrondse container definitief is verplaatst. De verplaatsing is mede mogelijk door de medewerking van projectontwikkelaar Maas Jacobs.