Nieuwjaarsbrief Stichting Focus on Education

Stichting Focus on Education uit Terheijden voert educatieve projecten uit in Azië en Afrika. De kleinschalige ontwikkelingsorganisatie zet zich actief in voor beter onderwijs en in het jaar 2017 deden zij dit bijvoorbeeld in India, Congo en Sri Lanka. In hun nieuwjaarsbrief brengen zij donateurs en belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze projecten. U leest de nieuwjaarsbrief van Stichting Focus on Education hier:


Beste donateurs en belangstellenden

Het einde van 2017 nadert alweer. Voor ons een mooie gelegenheid u hartelijk te bedanken voor alle financiële en andere steun. Daardoor hebben we weer mooie stappen kunnen zetten voor onze educatieve projecten in Azië en Afrika. Veel informatie was gedurende het jaar te vinden op Facebook en via andere kanalen. Toch zetten we de grote lijnen graag nog even op een rijtje. Ook voor wie niet op Facebook zit en de regionale bladen niet ziet. We zijn trots u te informeren over wat we dit jaar, dankzij uw bijdragen, weer hebben kunnen realiseren.

Educatieproject voor Dalitmeisjes in India (ook wel “Strontrapersproject”)

Hoewel formeel het kastenstelsel in India is afgeschaft, wordt in de dagelijkse praktijk nog steeds een onderscheid gemaakt tussen bevolkings-groepen. De Dalits, de laagste sociale klasse, ook wel kastelozen genoemd, lijden hier nog dagelijks onder door discriminatie, sociale uitsluiting en geweld.

Met name de meisjes worden om die reden vroeg uitgehuwelijkt of moeten ongeschoold werk gaan doen. Om ze een stap verder te brengen bieden we sinds 2010 extra scholing aan voor deze groep. Dit jaar zijn er ook weer mooie resultaten geboekt.  We kunnen nu 23 meisjes een vervolg op hun basisschool geven. Daarnaast krijgen ze nog extra vakken zoals karate (zelfverdediging!), computerlessen en culturele activiteiten. Ook informatie over hygiëne en gezondheid is belangrijk.

Ze wonen bij ICM-zusters en leven daar heel eenvoudig, moeten zelf hun eten koken, groenten verbouwen, hun vertrekken schoonhouden en slapen (net als thuis) op matjes op de grond. Geen luxe dus, want na de scholing die ze krijgen gaan ze weer terug naar huis en leven daar zoals voorheen met hun familie.

Meestal zijn zij dan de enige geschoolde leden van hun gemeenschap waardoor zij een aanspreekpunt worden en dorpsgenoten hen om advies komen vragen. Dit versterkt hun positie (en die van hun familie) aanmerkelijk.

Meisjes die talent hebben, gemotiveerd zijn en hiervoor de support van hun familie krijgen, hebben we de laatste jaren zelfs een vervolgopleiding kunnen bieden. Zes meisjes volgen twee jaar extra basisonderwijs van thuis uit en worden daarbij ook begeleid door de ICM-zusters. Enkele meisjes volgen daarna zelfs een opleiding tot verpleegster of secretaresse. Het is geweldig dat we deze mogelijkheid kunnen bieden.

De zusters verrichten erg goed, maar ook zwaar werk onder vaak primitieve omstandigheden. De stroom valt vaak uit, het regenseizoen brengt regelmatig ziektes met zich mee en de medewerking van de autoriteiten loopt niet altijd soepel.

Bij elke contact dat we hebben is het weer ontroerend om te merken hoe dankbaar ze zijn voor de kansen die we ze kunnen bieden. Omdat Wilde Ganzen dit project een warm hart toedraagt, steunen zij dit met een premie van 50% van het bedrag dat wij investeren.

Onderwijsproject Farm of Hope, Kiliba, Congo

De uitgangspunten van dit project zijn onderwijs en gezondheid. Na de verwoestende oorlog is in 2002 dit project gestart. Oorspronkelijk om weeskinderen (waaronder kindsoldaten) weer onderwijs te geven.

Voor dit doel werd met onze financiële steun een basisschool met vervolgonderwijs gebouwd: Farm of Hope. Deze telt momenteel 312 leerlingen.

Omdat ook de gezondheidszorg in deze regio erg slecht was werd ook, weer met onze financiële steun, een medische opleidingsschool gebouwd met een kleine gezondheidskliniek. Medische studenten kunnen hier praktijklessen  volgen. De kliniek is nu een gerespecteerd instituut dank zij kwaliteit en betere service

Naast de schoolgebouwen is er ook een multifunctioneel centrum neergezet voor educatieve en recreatieve doeleinden. Hierin bevindt zich een bibliotheek en er is een podium voor dans en toneel. Daarnaast worden er vergaderingen, presentaties en vieringen gehouden. Ook de dorpsbevolking mag er voor bijeenkomsten gebruik van maken.

Formeel is de oorlog in Congo voorbij, maar toch zijn er regelmatig politieke spanningen. Dat maakt het voor de medewerkers en studenten lastig. Ook voor ons is het soms ingewikkeld een goed beeld te blijven krijgen van de voortgang. Om die reden hebben we het voornemen komend jaar zelf weer eens poolshoogte te gaan nemen als de politieke situatie het toelaat.

Het blijft een uitdaging om, na de verwoestende oorlog, mensen weer vertrouwen in de toekomst en elkaar te geven. Via deze projecten spannen veel mensen zich in juist dat voor elkaar te krijgen.

Sita-project, Sri Lanka

Dit project loopt sinds 1998 en is gericht op het financieel ondersteunen van gezinnen voor educatie van kinderen. In Sri Lanka moeten kinderen vanaf 5 jaar naar de basisschool. Onderwijs is gratis, maar boeken, schriften, uniform en schoenen moeten ze zelf kopen.

Om te voorkomen dat kinderen al jong moeten gaan werken bieden we arme gezinnen financiële steun voor basis- en middelbaar onderwijs. Zonder diploma van het middelbaar onderwijs zijn hun kansen op een betere toekomst vrijwel verkeken. Inmiddels zijn we aan de laatste fase; we ondersteunen nog 2 jongeren tot 2018. In twintig jaar hebben we meer dan 100 leerlingen tot en met 18 jaar financieel jaar gesteund.

Fondsenwerving, voorlichting en sociale media

Wie in de omgeving van Breda woont heeft ze misschien gezien: de jongelui die in januari in ondergoed de koude kilometers hebben gelopen. Een mooi evenement dat al voor de 3e keer werd gehouden en weer een vervolg gaat krijgen. Dankzij die koude kilometers kwamen we in contact met studenten die aanboden onze website wat meer van deze tijd te maken. Hij is klaar en we zijn er blij mee!

Uiteraard blijven we publiceren op facebook en in regionale en gemeentelijke dag- en weekbladen om iedereen te informeren over onze activiteiten. Eén van die activiteiten was een expositie tijdens het kunstweekend in de gemeente. In Terheijden hebben enkele kunstenaars hun kunstwerken verkocht met een bijdrage voor Focus on Education.

Over kunst gesproken: de studenten van het Dongemond College in Raamsdonksveer hebben hun kunstwerken ook verkocht en de opbrengst gedoneerd aan Focus on Education. Ook de opbrengst van de Kerstmarkt die zij op 14 december organiseerden komt weer ten goede aan Focus on Education. Geweldig hoe de Brabantse jeugd zich inzet voor leerlingen ver van hun bed die het zo hard nodig hebben om een betere toekomst te veroveren.

Tot slot wensen wij u graag namens het gehele bestuur:
VEEL GOEDS VOOR 2018!

Beelden bij dit artikel