Oecumenische viering in Oud-Drimmelen op zondag 22 september

Tijdens de Nationale Vredesweek is er op zondag 22 september 2019 een oecumenische viering in Oud-Drimmelen. Het thema van de Vredesweek is 'Vrede verbindt over grenzen'. Dit thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. Een antwoord op polarisatie is elkaar ontmoeten en in gesprek gaan en samen vieren.

De Protestantse gemeenten van Terheijden, Made en Drimmelen en de Vijf Heiligen Parochie willen dat samen met u doen op zondag 22 september 2019. Door over grenzen heen te stappen zult u zich verwonderen over de ander en over elkaar.

U bent van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn. Om 09.30 uur staat de koffie klaar, om 10.00 uur vangt de viering aan. U bent welkom op Oud-Drimmelen 6 te Drimmelen. 

De voorgangers van deze viering zijn pastoraal werker Gerard Oostveen (Vijf Heiligen Parochie) en kerkelijk werker Griselda Aanen-de Vries (Protestantse gemeenten Made en Drimmelen). Clarina van Winden zal muzikale ondersteuning verlenen en een aantal leden van het projectkoor Taizévieringen Oosterhout zal de voorzang voor haar rekening nemen.