Oef! Storing gemeentelijk E-loket net op tijd verholpen

Het kan bijna niet anders, u heeft de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag op de mat gevonden. De aanslag betreft een combinatie van onroerendzaakbelasting, rioolbelasting en afvalstoffenheffing. Deels zijn deze belastingen gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning.

Een te hoge WOZ-waarde is een te hoge aanslag dus informatie over de totstandkoming van de waarde is belangrijk. Deze informatie was tot vandaag niet bereikbaar door een storing in het gemeentelijke E-loket. Gelukkig is deze storing inmiddels verholpen en als u inlogt met uw DigiD, kunt u uw gegevens weer inzien.