Omliggende gemeenten tegen Kamp: Laat Drimmelen maar barsten, 380KV hoogspanningstracé via Hooge Zwaluwe, Blauwe Sluis en Oud-Drimmelen!

Het was en is niet de voorkeur van Drimmelen, de noordelijke variant voor de nieuwe 380KV hoogspanningsleiding. Deze loopt immers over Blauwe Sluis, Hooge Zwaluwe en pal langs Oud-Drimmelen.

De uitkomsten van de MER ten spijt, is de voorkeur van de samenwerkende overheden juist die, die de gemeente Drimmelen het meest onwenselijk acht. In een verklaring geeft de gemeente aan het besluit van de meerderheid te zullen (moeten?) accepteren.

Een klein doekje voor het bloeden is dat de oude 150KV hoogspanningsleiding boven Hooge Zwaluwe komt te vervallen. Deze leidingen worden bij het nieuwe traject bijgeplaatst. Minister Kamp moet nog wel een officiële eindbeslissing nemen over het traject maar u voelt 'em (de hoogspanningsleiding) natuurlijk net als wij al hangen.