Onderlangs de dijken

De naam Onderdijk wijst op een dijk in Wagenberg. Jawel, want de in elkaars verlengde liggende Brouwerijstraat, Postweg, Dorpsstraat en Withuisstraat werden in vroegere tijden aangeduid als 'De Wagenbergsche Dijck'. Deze dijk was een onderdeel van een langere waterkering vanaf Terheijden over Wagenberg naar Helkant en bestond al in 1390. Het zeewater kwam in die tijd tot aan Wagenberg en stormvloeden hebben de dijk op meerdere plaatsen doorgebroken. De diverse 'weelen' herinneren daar nog aan. Deze dorpsgeschiedenis staat uitgebreid beschreven in het boekje 'Bestuurders, grenzen en ontginningen tot 1500' geschreven door Adrie Welten: Vlasselt-boekje 123.

Na het bedijken van de Zonzeelse Polder werd het hier veiliger. De dijk werd afgevlakt en zijn er woningen tegen de dijk aan gebouwd. De Helkantsedijk is hoog gebleven. Tot in het midden van de vorige eeuw stonden er nog enkele huisjes met de achterkant tegen de dijkweg aan en met de voorzijde aan de Onderdijk. Vanaf de Dorpsstraat gezien keek je op het dak. Hiervan is een heel mooi voorbeeld te zien op de foto van rond 1935. Rechts op de foto zien we de achtergevel van een duidelijk lager staande woning. Die woning is te vergelijken met het vorige pand op Dorpsstraat 4a, nu genaamd 'Hofstad'.

Langs die oude Wagenbergsedijk ligt al eeuwenlang een weg. Die begon ongeveer tegenover de Nieuwstraat, daar waar we nu nog nog fietsend en lopend omlaag gaan. De onderdijkweg ging door de Onderdijk, dan door de Dorpsstraat en vervolgens door de Parallelweg. Tot in de vorige eeuw eindigde de Parallelweg niet in de Brouwerijstraat, maar liep nog verder naar de Wagenbergsestraat, achter Brandestraat 1-3. Gesproken werd van 'onder langs de dijk gaan' ofwel 'onder dijk'. Een deel heeft de straatnaam Onderdijk gekregen.

De Onderdijk is lang een smalle zandweg geweest. Aan de kant van de boerderijen lag een sloot, die mede als afvalgoot voor de woningen aan de Dorpsstraat was bestemd. De riolering was toen nog niet bekend. Die kwam op Wagenberg pas in de 70-er jaren.

Aan de Onderdijk hebben meerdere boerderijen gestaan. Als zodanig zijn nog herkenbaar nr. 4 van de familie Rasenberg ('Bloemenstal') en 6 van de familie Reniers en daarna Verschuren. Op 8 en 10 heeft ook een boerderij gestaan. Zie de kadasterkaart van 2 eeuwen geleden. Op nr. 10 is nu gevestigd: Joost Jongerius – Restauratie, bemiddeling en verkoop van antieke klokken en barometers.

Op nr. 2a woonde begin vorige een wagenmaker Metsaars. Later werd dat de kolenschuur van De Leeuw. De kolenhandel is voortgezet door diens schoonzoon Janus Broeders. Nr. 2 is gebouwd in 1938. Opdrachtgever voor de bouw was de kolenboer of brandstoffenhandelaar Harrie de Leeuw. Hij woonde toen links achter de hoge lindeboom. Daar stond een huisje met de voorgevel gericht naar de kolenschuur rechts op de oude foto. De genoemde schuren waren in gebruik als opslagplaats voor verschillende soorten kolen. Zowel de schuur rechts als het eerdere woonhuis van De Leeuw stonden daar waar nu de groenstroken liggen langs de Dorpsstraat.

In 1950 was het groot feest bij de familie Rasenberg van nr. 4. Zoon Chiel had zijn opleiding tot priester voltooid en na zijn priesterwijding kwam hij hier in zijn geboortedorp 'zijn eerste Heilige Mis opdragen'. In een grote processie, voorafgegaan door bruidjes en gevolgd door de buurvereniging, de buren en het Oranje-Comité, ging de familie te voet naar de kerk. Later op de dag kwam de harmonie een serenade brengen. Het feest werd gevierd bij buurman Janus Broeders op Onderdijk 2 en dat huis met de straat ervoor was prachtig versierd. Meer hierover is te zien en te lezen in Vlasselt-boekje nr. 132 (2011).

Naast nr. 8 heeft een pad gelegen naar een weiland. Daar heeft tot 1962 V.C.W. gevoetbald. Het eerste elftal speelde toen nog in de B.V.B., de Brabantse Voetbal Bond. In 1958 wonnen ze de Toon Schröder-beker en staan hiermee trots op de foto. In 1962 werden ze kampioen en promoveerde de club naar de K.N.V.B. Vanaf 1962 wordt gevoetbald op Sportpark Heesterbosch in de Kerkstraat.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel