Onderwerpen raadsvergadering donderdag 11 mei

Op donderdag 11 mei is er om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad. De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Benoeming lid rekenkamer West-Brabant
  • Zienswijze uitbesteding belastingtaken en toetreding Drimmelen tot de Gemeenschappelijke Regeling SVHW
  • Delegatiebesluit en koppeling met adviesrecht
  • Vaststelling Bestemmingsplan “Sluizeweg 15 Made en Moerseweg 3A Hooge Zwaluwe
  • Vaststelling bestemmingsplan De Schakel Drimmelen
  • Ontwikkeling van de griffie
  • Ontslag en benoeming van burgerleden
  • Afleggen van de eed of belofte door burgerleden van de gemeente Drimmelen – 2e ronde

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en is ook digitaal te volgen: https://bit.ly/3dZrItQ.