Onderzoek Elsevier: Dongemond College is superschool!

In totaal zijn 2474, afdelingen van, scholen in het onderzoek beoordeeld op vier indicatoren: onderwijspositie (positie van leerlingen in klas 3 vergeleken met advies basisschool), onderbouwsnelheid (percentage leerlingen onvertraagd naar klas 3), bovenbouwsucces (percentage leerlingen dat zonder zittenblijvers het diploma haalt) en examencijfers (gemiddelde cijfers centraal examen). 45 afdelingen behoren tot de categorie superschool, 654 scoren goed, 1442 scoren voldoende en 333 scoren onvoldoende.

Om tot de één van de 45 superscholen te behoren moeten tenminste drie van de vier onderdelen als super worden beoordeeld. Het Dongemond College is één van de weinige scholen in Nederland waarvan twee afdelingen in de categorie superschool geplaatst zijn.  Alle andere afdelingen van het Dongemond College, het vmbo-t, havo en vwo, krijgen het predicaat Goed. Daarmee scoort het Dongemond college als totaal erg hoog. Het Dongemond College is uiteraard blij met de benoeming tot superschool.

(Bron: Elsevier)