Ontwerp Ganshoek definitief, bouw start begin 2017

Op het kantoor van Volksbelang in Made werden donderdagmiddag de definitieve plannen, ontwerpen en het tijdsbestek van de bouw van de nieuwe Ganshoek in Lage Zwaluwe gepresenteerd. Volksbelang die het voortouw nam na diverse mislukkingen om tot een nieuw zorgcentrum te komen, zocht én vond medewerking van Surplus, SW&O, gemeente en de gebruikersgroep van Den Domp.

Het fraaie plan omvat allereerst een zorgcomplex bestaande uit 40 sociale huurappartementen waar bewoners zelfstandig kunnen wonen en waar zorg op maat kan worden verleend. Daarnaast komen er 24 wooneenheden voor niet zelfstandig kunnen wonende bewoners die zware zorg en/of verpleging behoeven.

Voor de bouw van dit complex zullen de huidige 15 aanleunwoningen worden gesloopt. De huidige bewoners daarvan verhuizen in november, waarbij de meesten kiezen voor tijdelijk in de oude Ganshoek te trekken. Na afronding van de bouw zullen zij ook als eerste in het nieuwe complex kunnen gaan wonen. De afspraken hierover zijn met allen al individueel gemaakt.

De andere 18 appartementen in het tweelaags gebouw zullen blijven staan. Wel worden dezen in een latere fase gemoderniseerd. Zo zal er isolatie worden aangebracht, de woningen worden voorzien van energiezuinige installaties en worden de balkons vergroot. Individueel kunnen bewoners ook kiezen voor vernieuwen en/of vergroten van keuken en badkamer.

Zodra het nieuwe zorgcentrum gereed is, wordt het bestaande gebouw gesloopt. Dit omdat de grond voor een deel nodig is voor de nieuwe ontmoetingsruimte. Deze ruimte kan zowel vanuit het complex als van buitenaf worden betreden en zal multifunctioneel worden. Ganshoekbewoners én dorpsbewoners kunnen er terecht voor allerlei activiteiten zoals dagbesteding, ontmoeten, recreeëren, informatie, advies, service en diensten. 

De belevingstuin tenslotte die eveneens openbaar is, is ingetekend in het midden, het hart, van het nieuwe geheel. Zodra de aanleunwoningen leeg zijn, start de sloop daarvan begin 2017. De bouw start meteen daarna en zal naar verwachting begin 2018 gereed zijn. De sloop van het oude gebouw volgt daarna alsook de bouw van de ontmoetingsruimte. Deze zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn.