Ook in Drimmelen actie Bezem door de (bestrijdings) middelenkast

Drimmelen sluit dit najaar aan bij de actie ‘Bezem door de middelenkast.’ De gemeente houdt deze actie samen met veel andere organisaties, om zo het grondwater te beschermen. Door een centraal pardon voor verouderde middelen, worden deze veilig afgevoerd en vervuilen niet ons toekomstige drinkwater. Telers die meedoen met de bezemactie en hun doos met af te voeren middelen nog niet hebben weggebracht, worden niet beboet als er controleurs van NVWA, RUD of waterschappen komen. Na aanmelding via www.bezemdoordemiddelenkast.nl neemt een adviseur contact op voor een afspraak in november of december. De aanvrager kan zelf kiezen welke organisatie langs komt. Tijdens het bezoek kijken de adviseur en de agrariër samen welke middelen er in de kast staan. Ook wordt informatie gegeven ter vermindering van de milieubelasting. Dit bezoek duurt ongeveer twintig minuten. De adviseur maakt een bon waar de middelen op staan genoemd die kunnen worden afgevoerd. Met deze bon én de genoemde middelen, kan de agrariër naar de milieustraat van de gemeente om gratis te mogen inleveren.

Meer informatie op www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel tijdens kantooruren deze ‘Bezem-informatie-lijn’ op 0345 470 745.