Opbrengst Top 2000 a gogo ruim 7000 euro!

Vorig jaar bij de eerste editie van Top 2000 a gogo werd er een bedrag van ruim €6000 opgehaald. Dat ging naar de Wilgenband. Een succesvol evenement opgezet door Niels van Meggelen en John de Heijde. Werd die editie nog in het barretje van de Korenbeurs gehouden, werd er dit jaar uitgeweken naar de grote zaal.

Die zat alle avonden flink gevuld met publiek dat een klein entreebedrag betaalde, geld bood voor het aanvragen van plaatjes of tegen een kleine vergoeding deelnam aan een popquiz. Al deze bedragen van vier avonden 'plaatjes draaien voor het goede doel', waren goed voor een eindbedrag van ruim €5000. In een eindspurt kwam daar door diverse spontane donaties nog eens zo'n €1500 bij.

Inmiddels ochtend – vánochtend dus! – deden Niels en John nog een bezielende poging de €7000 te bereiken. Bezielend en vooral belangeloos want de netto opbrengst is geheel bestemd voor de beide goede doelen die werden uitgekozen. Dat zijn 't Fazantennest en de KBO.

Omdat die €7000 zelfs werd overschreden, kunnen beide organisaties dus een bedrag van ruim €3500 bijschrijven. Hulde voor deze mooie actie waarvan wij graag verslag deden en uiteraard zélf aanwezig waren bij de opening én bij de finale.

Beelden bij dit artikel