(Opinie) 380-KV, Drimmelen: Onder de wapenen!

Dat het hoogspanningsnetwerk er moet komen is een gegeven. De 380-KV leiding die van het Zeeuwse Borsele naar Tilburg moet worden aangelegd, is uitgewerkt in vier hoofdvarianten. Elk van die varianten gaat hoe dan ook over Drimmelens grondgebied maar er is wel een groot verschil.

De meest vervelende variant voor Drimmelen is de meest noordelijke die langs Hooge Zwaluwe loopt en vervolgens tussen Made en Drimmelen in komt te staanhangen. Het is bovendien de meest lange route. Twee andere varianten lopen vanaf Knooppunt Zonzeel evenwijdig aan de A59 langs o.a. Terheijden en Made. Samen met bewoners van Den Hout, werd hiertegen door bezorgde inwoners uit beide dorpen onlangs een petitie overhandigd aan wethouder Jan-Willem Stoop.

De vierde variant is voor Drimmelen de beste optie. Slechts een heel klein en het meest zuidelijke stukje Drimmelens grondgebied – onder Terheijden – wordt gebruikt in deze variant die tevens de meest korte route is. Laat dit nou net de variant zijn waar velen in buurgemeente Oosterhout mordicus tegen zijn! Zij voerden onlangs actie om deze variant langs Oosterheide, het zuidelijk deel van Oosterhout, te ontzien.

KijkopDrimmelen zegt: Onder de wapenen Drimmelen! We laten ons niet ondersneeuwen door Oosterhout toch? Zij mogen dan wel meer inwoners – en dus een groter leger hebben dan wij – maar we hebben wél Den Hout aan onze zijde… (reacties: info@kijkopdrimmelen.nl )