Opinie: Gemeente, een grote fopindustrie?

Help! Ons riool zit verstopt! Het is avond dus we bellen meteen de volgende morgen met de gemeente. Al na een half uur staat een medewerker van de buitendienst op onze stoep met een kar met apparatuur om verstoppingen op te lossen. Vrij snel vindt hij het probleem en vrij snel verhelpt hij het.

Omdat de verstopping in een gemeentelijke doorvoerput zit, zijn er voor ons geen kosten aan verbonden. Keurig vraagt de medewerker van de buitendienst of alles naar wens is en of hij de opgraving naar onze zin heeft dichtgemaakt. Dat is het geval, chapeau!

Op hetzelfde moment dat deze medewerker van de buitendienst in de vrieskou letterlijk in de poep staat te scheppen, zitten collega-medewerkers van de gemeente behaaglijk binnen aan de koffie Koerskaart te spelen. Een tamelijk zinloos maar vooral kostbaar spel, waar maar niemand warm voor wil lopen. Op 11 februari stond de teller op 423 personen die het speelden, nog geen 2% van onze inwoners!

Een opmerking van de wethouder ten spijt over de kosten van minimaal € 50.000 die wij zouden moeten checken, dat déden wij maar dan bij het hoogste orgaan in onze gemeente. Dat is de gemeenteraad, een orgaan dat dus bóven wethouders staat ook. Enkele leden van deze raad bevestigden dus het minimale kostenbedrag van € 50.000 voor Koerskaart.

Een andere afdeling op ons gemeentehuis lijkt te zijn ontsnapt aan de kerntakendiscussie. Deze afdeling krijgt kennelijk de vrijheid om een actie op te zetten met als titel: Stuur ons je mooiste Valentijnsfoto en win een leuke verrassing!

Onlangs pleitte een ondernemer al voor het niet organiseren van activiteiten door de gemeente, maar het beperken tot faciliteren door de gemeente. De Valentijnsactie is een schoolvoorbeeld van wat de gemeente nu juist niet behoort te doen en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen.

Wat een schril contrast, Koerskaart spelen, ook op vele locaties in de hele gemeente, bij een warme kachel met koffie en koek, of leuke Valentijnsfoto's bekijken, met aan de andere kant de medewerker van de buitendienst die buiten in de vrieskou poep staat te scheppen. Poepscheppen voor een salaris dat ongetwijfeld niet háált bij zijn collega's die we hierboven noemden.

Tel daarbij op dat die collega's altijd en overal geroemd worden, terwijl het juist de buitendienst is die altijd en overal klachten krijgt. Poep of zwerfvuil, slecht onderhouden van wegen of openbaar groen, de buitendienst heeft het altijd gedaan en krijgt het op zijn bordje. Als deze hardwerkende medewerkers nou eens hulp kregen van de collega's binnen, worden wij daar allemaal beter van. Zo niet, dan is en blijft de gemeente in Drimmelen een grote fopindustrie…