Opinie: Precariobelasting, liep Drimmelen écht miljoenen mis of is het een geniepige en ordinaire lastenverhoging voor de burger?

Precario is een belasting op het gebruik van grond van de gemeente. Dat geldt voor kabels of leidingen in de grond, maar ook bijvoorbeeld voor zaken boven de grond zoals terrassen, luifels of reclameborden.

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze wel of geen precariobelasting heffen en circa 50% van alle gemeenten in Nederland doet dat en 50% dus niet. Dat is niet zonder reden want er zitten nogal wat haken en ogen aan het heffen van precariobelasting.

Zo bleken in tal van gemeenten inwoners een schrijven van het waterleidingbedrijf te hebben ontvangen waarin melding werd gemaakt van het doorbelasten aan de afnemers (burgers én ondernemers) vanwege de invoering van precariobelasting door hun gemeente. Bovendien komt daar in de meeste gevallen een administratieve toeslag bovenop.

De kop boven het artikel in BN de Stem: 'VVD: Drimmelen grijpt naast miljoenen euro's aan precario', is op z'n zachtst gezegd oprakelen van een vuurtje. Wie zich een beetje verdiept in informatie over de voor- en nadelen van precariobelasting zoals op de site van VNG, leest heel andere informatie zoals beperkingen.

De precariobelasting kan namelijk niet worden geheven als de aanwezigheid van het voorwerp moet worden gedoogd op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Een voorbeeld daarvan zijn kabels van telecomnetwerken en kabeltelevisie. Die moeten op grond van een wettelijk voorschrift worden gedoogd. Ook een terras op een verhuurd stuk gemeentegrond moet worden gedoogd. Belastingheffing is in die gevallen sowieso niet mogelijk.

Een ander en voor zichzelf sprekend citaat meldt:

'Precariobelasting, Wat is hier mis mee? Heel simpel; het is een verkapte belasting waar in dit geval de burger mee belazerd wordt. Het zit zo. De gemeente rekent precario aan bijvoorbeeld een waterleidingmaatschappij. Dat levert de gemeente geld op. De waterleidingmaatschappij rekent deze precario door aan de burger met daar bovenop een administratieve toeslag.

Nee, de gemeente verhoogt de belastingen voor de burger niet, zeggen ze. De gemeente rekent een recht door aan een bedrijf. Dat bedrijf rekent de kosten door met een toeslag. Die toeslag kost de burger dus extra geld, zonder dat er iemand beter van wordt. De precario is dus een geniepige en ordinaire lastenverhoging voor de burger.'…