Opinie: Reconstructie Oudeweg Lage Zwaluwe, gemeente en bewonersplatform verder verwijderd van de burger dan ooit

Opinie:

De reconstructie van de Oudeweg in Lage Zwaluwe is onsympathiek gezegd een zwerende etterbuil. Geen enkele fase van de uitvoering van het hele plan komt in aanmerking voor een schoonheidsprijs. Gemeente lijkt bitter weinig aan voorbereidend werk te hebben verricht en van een goed uitgewerkt plan om ongemakken op te vangen is totaal geen sprake. Omleidingen komen, omleidingen gaan of worden omgegooid en een oerwoud aan verkeersborden is het resultaat. 

Dat dit tot ergernissen leidt moge duidelijk zijn. Geen hond die nog iets begrijpt van de vele borden waar omleidingsroutes op staan waar je in het geheel niet hoeft te zijn, of heen wilt. Borden die tot mijlenver buiten de kern Lage Zwaluwe staan ook. Als voorbeeld: wat houdt een bord vanuit Lage Zwaluwe vlak voor Hooge Zwaluwe in als daarop een tractor staat die, indien hij naar de A16 wil, de Ruilverkavelingsweg richting Drimmelen moet nemen? Is het handig om vervolgens helemaal via Made naar die A16 te rijden met daarbij nog dat elke kleuter weet dat tractors sowieso niet op de A16 mogen rijden?

Ook komende vanaf diezelfde A16, om het even vanuit welke richting, tref je richting Lage Zwaluwe bij de fly-over een bord dat meldt dat het verkeer richting Lage Zwaluwe is gestremd (wat helemaal niet het geval is!) en dat je via Hooge Zwaluwe dient te rijden (?). Daar wordt men dus richting Zevenbergschen Hoek gestuurd. Dat zullen ze daar leuk vinden. Ze hebben al zoveel overlast in dat dorp van sluipverkeer. Ook dat weet elke bewoner in de wijde regio.

Een ander onbegrijpelijk bord staat aan de Brandestraat. Komende uit Made wordt voor de rotonde Wagenberg aangegeven dat verkeer richting Lage Zwaluwe rechtdoor moet. Hoezo dat? Er is niks aan de hand op de normale route! Komt bij dat ook hier dus door Zevenbergschen Hoek moet worden gereden dus nogmaals; dat zullen ze daar leuk vinden!

Over de omleidingen wordt op elke straathoek gepraat door inwoners van Lage Zwaluwe. Gesprekken die één ding gemeen hebben; wat een rotzooi! De Wethouder Dubbelmanstraat is al lastig en werd tussendoor ook nog deels open gegraven vanwege drainage-aanleg. (hoezo plannen?). Alternatieven zijn er nauwelijks omdat Lage Zwaluwe nu eenmaal lintbebouwing heeft. Dat houdt in dat de oude dijkroute het enige alternatief is en elk weldenkend mens weet dat dit vragen om problemen is. 

Een ander alternatief zou omleiden via de polders kunnen zijn, maar dat is ook niet alles. Ten eerste wordt de route fors langer en ten tweede de smalle polderwegen, die het ook domein zijn van agrariërs die hun werk moeten doen, maken inclusief de onvermijdelijke modder, dat dit serieus gevaarlijk kan worden genoemd. 

In onze opinie hadden deze zaken láng voor aanvang nauwkeurig moeten worden bekeken. De afweging had wellicht kunnen zijn om de Oudeweg kant voor kant onderhanden te nemen. Natuurlijk geeft het enige vertraging als twee rijrichtingen moeten worden gedoseeerd op één rijbaan, maar onoverkomelijk is het zeker niet. De Oudeweg is simpelweg niet zó drukbereden dat de boel zou dichtslibben. 

Dat brengt ons bij de narigheid die nu orde van de dag is. Narigheid en ergernis, verwarring en zelfs agressie. Consequenties van niet alles vooraf nauwkeurig bekijken en voorbereiden. Consequenties die ook het bewonersplatform had kunnen zien aankomen, als deze de achterban en het dorp goed kent. Dit vragen we ons dus ernstig af en dat het bewonersplatform wordt gesteund door de gemeente, doet ons wantrouwen ook geen goed. Dat geldt ook voor het laten optekenen 'blij te zijn dat er net wat auto's de busbaan namen' toen zij met Handhaving Drimmelen stonden te kijken. Die gingen dus op de bon. Je kunt maar ergens blij om zijn…

Had het Zwaluwse bewonersplatform niet op het gemeentehuis kunnen vertellen wat vrijwel élke inwoner van Lage Zwaluwe vertelt? Namelijk dat heel de mikmak van drempels, versmallingen, skelterbaanachtige lussen zoals bij de Gelderlandlaan (?) en nog veel meer onbegrijpelijke obstakels volstrekt onnodig zijn. Vraag het om het even aan een inwoner en hij of zij zal zeggen dat een strakke nieuwe laag asfalt op de rijbaan (had al in 2010 moeten gebeuren!) en nieuw asfalt op beide fietspaden (had al in 2008) moeten gebeuren!) hadden volstaan. Hadden die bomen ook gewoon kunnen blijven staan, want vergeet niet, in meer dan dertig jaar is er nog nooit een ongeluk gebeurd op de Oudeweg in Lage Zwaluwe. Dat gaat nu absoluut wél gebeuren, vrezen wij.

Reacties: info@kijkopdrimmelen.nl