(Opinie) Toekomst zwembaden: Drimmelen vervalt weer in laffe politiek

We gaan geen spectaculaire dingen doen met de twee zwembaden in Drimmelen. Alle partijen kiezen voor renoveren en de boel laten zoals het is. Spectaculaire dingen die de gemeente wél heeft laten onderzoeken maar geen bijval vinden.

Zo was er een model waarbij er een overdekt bad zou komen waardoor het hele jaar kan worden gezwommen en/of zwemles gegeven. Dergelijke onderzoeken zijn behalve kostbaar, ook weinig zinvol want de inwoners zijn simpelweg tevreden met de voorzieningen en zien die het liefst zo blijven. Via een omweg kiest de voltallige raad dus ook voor deze optie.

Aan futuristische opmerkingen geen gebrek gisteren. De zonnepanelen, aardwarmte en woorden zoals energie-neutraal, vlogen weer door de raadszaal en ook het natuurbad waarover vijf jaar geleden al werd gesproken, kwam opnieuw uit de ideeënkast. Te moeilijk en te duur en dus stevent de raad unaniem af op (deels) nieuwbouw in het Puzzelbad en renoveren van beide zwembaden.

Opmerkelijk want de discussie moest leiden naar een toekomstvisie voor 25 jaar voor beide zwembaden. Eveneens opmerkelijk dat er diverse commerciële partijen zijn die meerdere mogelijkheden zien in het 'oppimpen' van beide zwembaden door allerlei activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Enkele insprekers van deze partijen werden weliswaar geprezen door de raad maar de hele regie uit handen geven zoals in de kerntakendiscussie ooit bepaald, kwam niet ter sprake.

De PvdA was de enige partij die de feiten en cijfers ter tafel bracht. Bezoekersaantallen die sinds 2012 meer dan gehalveerd zijn wat betekent dat de €4,10 die de gemeente in 2012 bijpaste op het toegangskaartje van elke zwembadbezoeker, in 2017 is opgelopen tot €12,00.

Toch stemde ook deze partij in met het openhouden en renoveren van beide zwembaden. Niks mis mee want het is ook precies wat de inwoners willen alleen van visie, zeker voor de komende 25 jaar, is totaal geen sprake.