Oranjefonds ondersteunt SeniorWeb Terheijden

Vanaf februari bemensten drie vrijwilligers het gratis inlooppunt de ‘Digitale Vraagbaak’ al. Een spreekuur op initiatief van Surplus Welzijn Terheijden in samenwerking met SeniorWeb in de huiskamer aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden (voormalige pastorie). Echter de maatregelen als gevolg van de verspreiding van het coranavirus werd ook het inlooppunt gesloten. Geen redenen voor de vrijwilligers om hun hulp en ondersteuning stop te zetten. Zij zetten een online hulplijn op en gingen ’thuiswerken’. Al snel waren er praktische problemen juist op het gebied van bereikbaarheid en aanspreekbaarheid. Gelukkig bood het Oranjefonds met hun bijdrage uitkomst met hun project ‘versnelde aanvraagprocedure voor coronahulpprojecten’. Met die uit dat project verkregen bijdrage kon een laptop en een smartphone worden aangeschaft zodat de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid kon worden gezekerd.

Inmiddels heeft de online ondersteuning er een initiatief bij gekregen. Het vele gebruik thuis van internet bracht een tekort aan bijvoorbeeld laptops aan het licht. Juist in kwetsbare gezinnen die niet zomaar een tweede laptop kunnen kopen. Reden om een rubriek vraag en aanbod op te zetten. Mensen die nog een ongebruikte laptop bezitten kunnen deze beschikbaar stellen aan anderen. Om te zorgen dat de laptops werkend, veilig en betrouwbaar worden overgedragen, wordt hulp verleend door iemand van de Avans Hogeschool Breda.
website: www.seniorweb.nl/terheijden,
e-mail: seniorwebterheijden@gmail.com
telefoon: 06-22324517.