Over de bibliotheek Made en deelname aan de intergemeentelijke voorziening Theek 5

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw was het maar behelpen geblazen met de leescultuur. Ook aan scholing, onderwijs en economische ontwikkelingen was overigens nogal wat te verbeteren. Deze perspectieven werden al eens in kaart gebracht door het Economisch en Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. In lijn van die toekomstige, noodzakelijke en geschetste ontwikkelingen was het logisch, dat er ook behoefte groeide om te komen tot een eigen bibliotheek. Immers deze zou gaan bijdragen aan de ontwikkelingen van de bevolking. In die tijd van de zestiger jaren telde de gemeente Made en Drimmelen ruim negenduizend inwoners (thans ca 12500), maar liefs 25 cafés en weinig scholing. Het ontwikkelen en oprichten van een huishoudschool en de ULO waren nog maar nauwelijks in gang gezet. Er heerste voornamelijk een vertelcultuur in plaats van een leescultuur. Boeken konden er al wel geleend worden, maar het aanbod voor de jeugd en volwassenen was zeer beperkt.

Geleend door de volwassenen kon worden gedaan in de bibliotheek van de parochie, maar ook bij de sigarenwinkel van Bertus van Gils. De jeugd kon terecht op de scholen voor titels als Arendsoog, Pim Pandoer en ander bekend leesvoer zoals Alleen op de wereld. Het werd dan ook hoog tijd voor het oprichten van een openbare leeszaal zoals de openbare bibliotheek in die jaren nog werd genoemd. De start met het echte bibliotheekwerk gebeurde in 1967 in het toenmalige leegstaande schoolgebouw van de vroegere rooms-katholieke Lagere Landbouwschool aan de Lucia Eijckenstraat in Made. Met de opening van deze Madese bibliotheek kwam er snel verandering in de boeken- en leescultuur. Men begon met 142 volwassen leden, 353 jeugdleden en een collectie van bijna 1700 boeken. Het duurde nog tot 1993 totdat de bibliotheek Made de beschikking kreeg over een echte bibliotheekruimte en kon de school worden verlaten. Dat gebeurde met de opening (1994) van het Sociaal Cultureel Centrum De Mayboom in Made waar de bibliotheek onderdak kreeg.

Met deze ingebruikname groeide het aantal leden in rap tempo. Ook de collectie voor zowel de volwassenen, jeugd en kinderen breidde zich fors uit. Maar het bleef niet bij boeken alleen. Dvd’s, Cd’s, videobanden verder toegevoegd en later volgde internet. De ontwikkelingen in bibliotheekland veranderde. De gemeente Made en Drimmelen werd in 1997 samengevoegd samen met de gemeente Hooge- en Lage Zwaluwe en Terheijden tot één gemeente Drimmelen. Alle in die afzonderlijke toenmalige gemeenten bestaande vestigingen werden ondergebracht binnen de nieuwe organisatie Stichting Openbare Bibliotheek in de gemeente Drimmelen tot 2005. In dat jaar ontstond de regionale en intergemeentelijke bibliotheekvoorziening die onder de naam Theek 5 met een hoofdvestiging in Oosterhout, verder door het leven ging. Met deze laatste wijziging kunnen de abonnees, desnoods via internet van thuis uit, al hun bibliotheekzaken regelen. De collectie is daardoor feitelijk oneindig geworden door deze samenwerking en deelname aan de landelijke bibliotheekvoorziening. Tijdens de viering in 2007 naar aanleiding van het veertig jarig bestaan werd een heus ‘terug in de tijd’ feestje georganiseerd voor personeel, medewerkers en abonnees. De bibliotheek werd bij die gelegenheid ingericht in de stijl van de jaren zestig compleet met jukebox, sunlightzeep en herinneringen aan vetkuiven, bakvissen, petticoats, witte sokjes, de Solex als rijwiel met hulpmotor en een ‘make-over’ bij klanten en medewerkers.

Overzicht Theek 5 organisatie: Bibliotheek Theek 5 is een grote bibliotheekorganisatie met bibliotheken in de gemeenten Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout. De basisbibliotheek Theek5 is ontstaan op 1 januari 2005 na een fusie van vijf bibliotheekstichtingen in de gemeenten: Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout. Per 1 januari 2007 is de bibliotheek in de gemeenten Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) aangesloten bij Theek5. Er zijn daarvoor twee overeenkomsten gesloten, namelijk een overeenkomst tussen de gemeente Baarle-Nassau en Theek 5 en een grensoverschrijdende administratieve overeenkomst (een zogenaamde Benelux overeenkomst) die is getekend door de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en Theek 5. Per 1 juli 2011 heeft Theek 5 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur inzake het leveren van producten en diensten aan de bibliotheek van de Nieuwe Nobelaer.

Het cijfer 5 in de organisatienaam staat voor de vijf kernfuncties van de bibliotheek:
1. de bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie;
2. de bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie;
3. de bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur;
4. de bibliotheek als inspiratiebron voor lezen en literatuur;
5. de bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat.

Foto’s door: 1976/1977 en 2003 Johan van Gurp, Foto 2007 door Johan Wouters, overige foto’s collectie Stadsarchief Breda. Bronnen: BN/deStem, 30 november 2007 veertig jaar bibliotheek Made, auteur Jan van Vliet

Beelden bij dit artikel