Over het ‘Dorps Schoolhuis’ in Terheijden

In Terheijden stond al in vroegere eeuwen een openbare school zoals nog te zien op een plattegrond uit 1820 waar de school was ingetekend in de latere Markstraat. Het was een combinatie van school en een onderwijzerswoning met de naam ‘Dorps Schoolhuis’. In 1842 werd op die locatie een nieuwe school gebouwd die in 1877 werd vergroot en toen een nieuwe voorgevel kreeg. Vier jaar later, in 1881, werd het gebouw helemaal vernieuwd. Het onderwijs gebeurde in een zogeheten openbare lagere school, een gemengde school voor jongens en slechts enkele protestantse meisjes. Met de komst van het klooster ‘St. Thomasgesticht’ en de bijbehorende scholen voor meisjes, werd het katholieke onderwijs daar ondergebracht (1884). Voor de jongens werd in 1903 de katholieke Antoniusschool geopend.

Een openbare school, De Windhoek, keerde pas terug in 1967. Een gedeelte van het huis in de Markstraat was ingericht als Vincentiuskamer. Daar kwamen de leden van de Vincentiusvereniging regelmatig bij elkaar. Deze vereniging was actief op het terrein van de armenzorg en hielp de armen door hen bonnen te verstrekken waarmee men bij winkeliers boodschappen kon doen. Ook werden door communicantjes door hen aangekleed. De Vincentianen gingen ook rond om geld in te zamelen om zo hulp te kunnen bieden. Er waren mensen die niet wilde weten dat zij arm waren en die gaven 25 cent. Maar nadat de Vincentianen weg waren, huilden zij omdat zij de armoede niet wilde tonen. Deze vereniging is in Terheijden in de zeventiger jaren (1975) ter ziele gegaan. De grote stimulator in de laatste jaren was de toenmalige burgemeester van Terheijden Jhr. Lodewijk Eduard Diederik Sebastiaan Von Bönninghausen tot Herinkhave die ook lid was van het hoofdbestuur.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was er ook een bibliotheek in gevestigd alsook het maatschappelijk werk. Nadat het leeg kwam te staan, is het enige jaren in gebruik geweest bij de Stichting Ouderenwerk Terheijden (SOT) In 1996 werd het gebouw ‘Dorps Schoolhuis’ gesloopt en op die locatie werden aanleunwoningen voor senioren gebouwd, verbonden aan het Woonzorgcentrum Antonius Abt.

Foto’s 1980 foto door ©Johan van der Made, 2020 Jan van Vliet.
Bronnen: Schoolboek, auteur Johan van der Made. Archief Heemkundekring De Vlasselt, Het geloofsleven in de parochie H. Antonius Abt te Terheijden, auteur pastoor P.J.M. Rombouts. Archief Heemkundekring De Vlasselt. BN/DeStem, auteur Jan van Vliet.

Beelden bij dit artikel