Over het patronaat en later De Dreef Terheijden

Het patronaat was een instituut in de 19e en 20e eeuw. Het oorspronkelijke doel was vorming en scholing organiseren voor de rooms-katholieke jeugd, dat na het verlaten van de lagere school geen verder onderwijs meer volgde. Ingehaald door de tijd en de komst van het georganiseerde nijverheidsonderwijs, raakte deze activiteit op de achtergrond. Wat bleef was de godsdienstige en zedelijke vorming als belangrijkste activiteit voor de jongeren. Maar ook ontspanning om te voorkomen dat jongelui hun vertier gingen zoeken in cafés en daarbuiten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw in Terheijden beschadigd en in 1949 hersteld en tevens verbouwd met een uitbreiding van twee kleedkamers, omdat er toneelvoorstellingen werden gegeven. Vanaf 1965 is er enige tijd sprake geweest van een stichtingsbestuur die het patronaatsgebouw als R.K. Verenigingsgebouw zou gaan beheren. Dit bestuur, hoewel statutair inderdaad tot stand gekomen, heeft echter nooit zijn werkzaamheden in praktijk gebracht. Het beheer bleef in handen van het kerkbestuur van de H. Antonius Abtkerk. Later, in 1974, verkocht het kerkbestuur het patronaatsgebouw aan de toenmalige gemeente Terheijden ten behoeve van de latere stichting Sociaal Kultureel Werk (S.K.W.). Op vrijdag 4 februari 1977 werd het gemeenschapshuis De Dreef in gebruik genomen door S.K.W. S.K.W. ontplooide activiteiten voor jongeren, ouderen, club- en buurthuiswerk, volwasseneneducatie en meer, die passend waren in de tijd der zeventiger jaren.

Deze activiteiten werden ook hier ingehaald zo ergens rond de eeuwwisseling en wat restte waren voornamelijk de activiteiten voor jongeren. Deze werden verplaatst naar het nieuw gebouwde ontmoetingscentrum De Cour. Het gebouw De Dreef werd verkocht, gesloopt en de vrijgekomen grond werd toegevoegd aan de uitbreidingsplannen van het Woonzorgcentrum Antonius Abt.

Foto’s: Archief Heemkundekring De Vlasselt, Stadarchief Breda/Johan van Gurp en het Brabants Historisch Informatie Centrum.
Bron: Regionaal archief Tilburg, inventaris van de archieven van de parochie Sint Antonius Abt te Terheijden. (1633 – 1979). Het patronaat was een instituut voor vorming en scholing van rooms-katholieke jeugd in de 19e en 20e eeuw.

Beelden bij dit artikel