Over regen en overstromingen

Echte regendagen zoals donderdag hebben we er maar een paar per jaar in ons land. Vervelend als dat net in je vakantie gebeurt natuurlijk maar met de vele regen van de afgelopen weken zitten we wel al op 75% van wat er gemiddeld in een heel jaar valt. Met de herfst in aantocht is de kans dus groot dat er weer een record gebroken gaat worden.

 

Met veel regen stijgt het risico op overstromingen en instanties zoals het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en Waterschappen geven aan dat Nederland weliswaar goed beschermd is door dijken, maar risico's nooit uit te sluiten zijn. Letterlijk: “We kunnen de natuur niet beheersen, het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn, maar ook morgen.”

 

KijkopDrimmelen berekende hoe hoog het water in onze dorpen zou komen bij overstromingen. In Made en Terheijden is het relatief het veiligst, Hooge en Lage Zwaluwe het onveiligst.

 

In Made zou in het centrum zoals de Marktstraat en Nieuwstraat, 0,5 meter water staan bij een overstroming en in woonwijken zoals tussen het gemeentehuis en de Brieltjenspolder 1 meter.

 

In Terheijden zou het water ook 0,5 meter hoog komen in het centrum zoals de Markstraat en het Dorpsplein. Ook hier in diverse woonwijken, maar ook in de Hoofdstraat, zou het maximaal 1,0 meter hoog komen.

 

Wagenberg ligt als dorp kennelijk erg glad want zowel de doorgaande weg als de woonwijken daarachter zouden zo'n 1,5 meter onder water komen bij een overstroming.

 

In Drimmelen-dorp zou het water in de Amalia van Solmsstraat en 't Fort ongeveer 2,5 meter hoog staan bij een overstroming terwijl dat in het havengebied zo'n 2 meter is.

 

In Hooge Zwaluwe zou het water in straten zoals de Julianastraat 2,0 meter hoog kunnen komen bij overstromingen en elders in het dorp zoals in de wijk Morgenstond zelfs 3,0 meter.

 

Lage Zwaluwe tenslotte zou bij overstromingen in de buurt van het Plantsoen wel 3,0 meter onder water komen te staan en op enkele plaatsen in wijken zoals bij de Repel, zelfs 3,5 meter!