Pax et Bonum. In liefdevolle herinnering: Zuster Salvatora

Johanna Helena Maria Oomen, beter bekend als Zuster Salvatora, werd geboren op 6 januari 1930. In 1952 is zij ingetreden bij de Zusters Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods van Etten. Aanvankelijk als docent, later als adjunct-directeur, was Zuster Salvatora verbonden aan basisschool De Stuifhoek in Made, waar ze met name op muzikaal vlak kinderen inspireerde. Sinds 1968 was ze dirigent en muzikaal leider van het Blasiuskerkkoor.

Voorzitter/secretaris van het koor Tonny Mureau: “Op verzoek van mevr. De Been heeft de zuster het dirigeerstokje ter hand genomen en is begonnen met het kerkkoor weg wijs te maken in de kerkelijke gezangen en ook in de muziek. Dat heeft ze 40 jaar met hart en ziel gedaan en ondanks haar drukke baan in het onderwijs, had ze altijd tijd voor het koor. Vele feestelijke diensten, rouw- en trouwdiensten, hebben we samen gezongen. Daar had de zuster veel plezier in, ook van de uitstapjes en de koffie-uurtjes, daar kon ze echt van genieten. Het is altijd haar koor gebleven. Ook toen ze al afscheid van het koor had genomen. Iedere keer als het koor een dienst zong zat de zuster in de kerk, en na afloop ook altijd nog een praatje over hoe we het gedaan hadden. Ook daar genoot de zuster van. Jammer dat we nu bij haar uitvaart niet kunnen zingen, ze had dit echt verdiend.”

Behalve het kerkkoor had Zuster Salvatora ook 27 jaar lang een kinderkoor onder haar hoede én was ze vele jaren actief binnen de parochie. Tot voor kort was ze ook als vrijwilliger actief op het gebied van het bezoeken van zieke of eenzame mensen. In die rol heeft ze veel betekend voor velen in Made. Dat geldt natuurlijk ook voor de vele leerlingen van weleer alsook voor de leden van de koren en allen die betrokken zijn bij vieringen in De Wijngaerd die Zuster Salvatora altijd muzikaal opluisterde.

Namens onze redactie: Sterkte voor allen die afscheid moesten nemen van Zuster Salvatora en haar zullen missen. Dat doen we graag met de woorden boven haar rouwbrief: Pax et Bonum. (Vrede en Goed)

Beelden bij dit artikel