Pensionado uit Made voelt zich in de steek gelaten door gemeente na afgeven bouwvergunning

Een gepensioneerde vrouw uit Made voelt zich in de steek gelaten door de gemeente Drimmelen na het afgeven van een bouwvergunning aan haar buren, waardoor ze niet meer kan genieten van een vrij uitzicht.

Wanneer de verbouwing klaar is kijkt de vrouw aan tegen blinde muren, ook wel het kokereffect genoemd. Ze kan zittend of staand vanuit haar woning niet meer genieten van de blauwe lucht.

Door deze beslissing zal ook het huis van de vrouw in kwestie ook een stuk minder waard worden. Tegen de bouwvergunning in de Prinsenpolderstraat in Made is bezwaar aangetekend, waarna een gesprek volgde tussen de buren, de gemeente en een mediator. Een woordvoerder van de vrouw zet haar twijfels bij de onafhankelijkheid van de mediator: “Het is discutabel dat de gemeente het gesprek, met de inwoner en haar nieuwe buren, inging met een onafhankelijke mediator die vervolgens ook als belanghebbende van de gemeente aanwezig bleek bij een hoorzitting. Zo onafhankelijk was deze mediator dus niet. En het is dus de niet de vraag of, maar in hoeverre deze met een dubbele agenda de meeting bijgewoond heeft.”

De 66-jarige vrouw, die heel haar leven in Made gewoond en gewerkt heeft, heeft nog wel de mogelijkheid om via een civiele procedure het aan te vechten. Dit brengt enorme stress met zich mee en ze voelt zich in deze kwestie enorm in de steek gelaten door de gemeente. “De vrouw zou zich in deze juist beschermd en gesteund moeten worden maar hier is geen sprake van.”, aldus haar woordvoerder. “Een acceptabel alternatief werd als te duur opzij geschoven.”

Reactie gemeente Drimmelen

Volgens de gemeente is er geen aanleiding om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Reactie gemeente Drimmelen: “We vinden het vervelend dat de buurvrouw zich niet gesteund voelt door de gemeente. Maar we hebben te maken met regels en wetgeving die we moeten opvolgen.

Deze regels zijn weergegeven in plannen die zijn opgesteld, waaronder een bestemmingsplan. De omgevingsvergunning die is verleend aan de Prinsenpolderstraat 58 in Made, is getoetst aan het bestemmingsplan (vastgesteld 21 april 2013). Dat betekent dat de bestaande aanbouw aan de Prinsenpolderstraat 58 in Made volgens de gestelde kaders in dit plan mag worden verhoogd en bij de woning getrokken mag worden.

Nadat er een bezwaarschrift is ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning, zijn we met zowel de partij die de vergunning heeft aangevraagd als de bezwaar makende partij in gesprek gegaan om samen te bekijken of de kwestie zonder verdere juridische procedure kon worden opgelost. Helaas bleek een onderzochte oplossingsrichting (aanbouw aan de voorkant) niet haalbaar.

De kwestie is hierna voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. In een hoorzitting met de bezwaarschriftencommissie (een onafhankelijk orgaan) konden de beide partijen hun standpunten kenbaar maken. Op basis hiervan heeft deze commissie een advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders. Over de mogelijkheid van schaduwwerking en effect van verkokering overweegt de commissie dat ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan (vastgesteld 21 april 2013) reeds een belangenafweging heeft plaatsgevonden. Er bestaat daarom voor ons college geen aanleiding om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren. “