Petrus van Schendel, een kunstschilder geboren in Terheijden

De kunstschilder Van Schendel werd op 21 april 1806 in Terheijden geboren als zoon van een koopman. Enkele van zijn schilderijen hangen in de H. Antonius Abt kerk van Terheijden en in het Stedelijk Museum Breda. Na het overlijden van zijn vader vertrok hij naar Breda en vervolgens via Rotterdam, Amsterdam naar Brussel waar hij zich definitief vestigde. Van Schendel werd twee maal weduwnaar, hertrouwde twee maal en uit de twee eerste huwelijken werden respectievelijk dertien en twee kinderen geboren.

Van Schendel verwierf nationale en internationale roem als fijnschilder van kaars- en lamplichttaferelen. Tussen 1858 en 1872 behoorde hij samen met Jozef Israëls, Diederik Jamin en Philip Sadée tot de best betaalde kunstschilders van Nederland. Hij schilderde markt- en straattaferelen bij avond maar ook landschappen, zeegezichten, binnenhuizen, portretten en ‘gewijde geschiedenis’, dat wil zeggen religieuze historiestukken. Bijna allemaal met lichteffecten zoals met maan- en kaarslicht maar ook van een toorts of olielampje. Hij verwierf in België en Frankrijk dan ook de naam Monsieur Chandelle. Behalve een gevierd schilder was Van Schendel ook een bekwaam werktuigkundige en uitvinder, dat hem in 1841 een koninklijk octrooi opleverde voor zijn uitvinding tot verbetering van de schoepen bij stoomvaartuigen. Ook deed hij enkele uitvindingen ten behoeve van de droogmaking van het Haarlemmermeer. Daarnaast schreef hij in 1848 een werk over het ontginnen van heidevelden in de Kempen, onder vermelding dat hij de uitvinder was van de “l’Hélice hydraulique pour irrigation”.

Petrus van Schendel stierf op 28 december 1870 in Brussel. In 1881 kwam zijn nalatenschap, waaronder tekeningen, aquarellen en ruim honderd schilderijen, in Brussel onder de hamer. Ter gelegenheid van zijn 200-ste geboortejaar werd op 21 april 2006 een gevelsteen onthuld op de locatie waar destijds zijn geboortehuis heeft gestaan (thans Raadhuisstraat 91-93 in Terheijden) met het opschrift ‘Hier werd op 21 april 1806 geboren Petrus van Schendel (1806-1870) koopmanszoon en kunstschilder’. De gedenksteen werd onthuld door Raymond van Schendel, achterkleinzoon van Petrus van Schendel, in aanwezigheid van de zeer vele nazaten uit België, Frankrijk, Italië en Portugal van deze van oorsprong Terheijdense kunstschilder. Het gedenkteken was een geschenk van de Heemkundekring De Vlasselt.

Foto’s: Stedelijk Museum Breda, Stadsarchief Breda/Johan van Gurp, Commons Wikipedia, Jan van Vliet.
Bronnen: Brabants Erfgoed, Biografie Petrus van Schendel, BN/DeStem/auteur Jan van Vliet www.janvanvliet.nl

Beelden bij dit artikel