Piet van Gils en Ad Vrijenhoek nemen afscheid als bestuurslid KBO Made-Drimmelen

Piet van Gils nam afscheid als voorzitter KBO Made-Drimmelen omdat zijn gezondheid en die van zijn vrouw, goed functioneren niet meer mogelijk maakt. Dat was een emotioneel afscheid want Piet was de KBO nog lang niet beu en de leden Piet niet!

Soms moet je echter een dergelijke beslissing nemen en Piet van Gils zei letterlijk: 'De KBO Made-Drimmelen moet een voorzitter hebben die zich voor de volle honderd procent inzet, en kán inzetten.' Met een zilveren speld van de bond en een presentje werd hij bedank voor zijn periode van achttien jaar bestuurslid waarvan de laatste zestien als voorzitter.

Ad Vrijenhoek zat al vier periodes van drie jaar waar volgens de Brabantse KBO drie periodes het maximum is. Ook Ad nam dus afscheid en werd eveneens bedankt met een presentje. De zilveren speld van de bond wás al in zijn bezit. Ad heeft namelijk ontzettend veel gedaan voor de KBO Made-Drimmelen, met name in een periode dat het bestuurlijk behoorlijk op z'n gat lag. Ad Vrijenhoek was zelfs een poosje zowel secretaris als penningmeester als voorzitter!

Edith Kuntzel werd benoemd als opvolger van Piet van Gils, Wim Joosen als opvolger van Ad Vrijenhoek. De vier jubilarissen die werden gehuldigd zijn mevrouw Luijten-Haanskorf wegens 25 jaar lid, de heer De Bruijn, mevrouw De Bruijn-Kuipers en de heer De Bar wegens 40 jaar lid.

Beelden bij dit artikel