Plannen voor tijdelijk woonpark Lage Zwaluwe

Meer dan 200 personen waren op de voorlichtingsavond over het park met tijdelijke woonunits in Lage Zwaluwe afgekomen. Een avond die door de gemeente en de leverancier van de units werd georganiseerd en bedoeld om een eerste inventarisering te maken. Zo wordt er eerst bekeken of er interesse is voor het plan, zal er contact worden gelegd met bewoners, een definitieve inrichting van het woonpark worden gekozen om vervolgens de procedures in gang te zetten om tot realisering over te gaan.

Het park zal worden aangelegd op het braakliggende terrein van de vroegere Willibrordusschool aan de Pastoor van Hooijdonklaan. Op een aantal voorbeeldplannen staan tussen de 15 en 25 woonunits ingetekend op het terrein dat geen wegen krijgt maar paden ofwel, een woonpark.

Natuurlijk hebben wij niet alle 200 aanwezigen vragen gesteld maar degenen die wij spraken waren niet meteen onverdeeld positief. Dat waren zij uit het spreekwoord: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, uiteraard wel. Aan hen de uitdaging om de vele vragen die gesteld werden en de vele op papier ingediende opmerkingen te beantwoorden of uit te werken.

De meeste vragen gingen over het tijdelijke karakter want de units blijven in principe tien jaar staan. Velen zouden liever stenen woningen zien om het woningtekort te verminderen. Een ander hekel punt zijn de huurprijzen. Waar de gemeente in de aankondiging op Feestboek rept over betaalbare woningen voor starters en senioren, werd in de presentatie gisteren gemeld dat de huurprijzen van de woonunits gelijk liggen aan die van woningen in de reguliere sociale woningsector.

Eventueel kunnen de woonunits ook gekocht worden maar daarbij geldt natuurlijk dat de grond niet kan worden gekocht hetgeen ook de nodige vragen opriep. Andere vragen en zorgen gingen over parkeren want daar is vooralsnog geen plaats voor bedacht en parkeren op het park zelf is natuurlijk geen optie.

U zult het met deze info moeten doen en net als wij afwachten op verdere ontwikkelingen.

Beelden bij dit artikel