Polderstraat in de Molenpolder de eerste grote uitbreiding van Terheijden (1960)

De Polderstraat loopt vanaf de rotonde naar het Oranjeplein in het midden van de wijk Molenpolder. Deze woonwijk is vanaf 1960 gerealiseerd en ligt in een voormalig poldergebied. Het betrof de eerste grote uitbreiding van Terheijden en daarom werd de Molenpolder dan ook nog lang 'de nieuwe wijk' genoemd.

De Molenpolder ligt tussen de Hoofdstraat, de Markstraat en de Mark. Genoemde straten zijn van oorsprong voor een deel oude dijken en dat is nog zichtbaar. Voordat omstreeks 1950 de vele bochten uit de Mark zijn gehaald, was deze polder aanmerkelijk groter. De polder liep nog een stuk verder in zuidelijke richting in de Haagse Beemden.

In een omschrijving uit 1845 is te lezen: 'Men vindt in dien polder tamelijk hooge weilanden van zeer goeden aard, en heeft een steenen sluisje met een vloeddeurtje, van binnen voorzien van een lager deurtje tot keering van het binnenwater, waardoor hij op de rivier de Mark van het overtollig water ontlast. Hij wordt bestuurd door eenen Dijkgraaf.'

De Molenpolder is eigenlijk vanuit de Mark ontstaan. Lang geleden was de Mark veel breder met eb en vloed. De Markstraat en delen van de Hoofdstraat waren als dijken versterkt. Langs de rechteroever had de rivier op verschillende plaatsen hoge ruggen wit zand afgezet, zoals in de Bergen die later zijn afgegraven. Dat was ook het geval tegen de Hoofdstraat aan. Daar liggen nu de straten Omloop en Schotenstraat.

Ook de Kleine Schans heeft zo’n stevige ondergrond. In een register met landerijen uit 1484 staan in de Molenpolder al beemden vermeld. Rond 1500 was de rivier hier nog zo’n 150 meter breed. De rivier liet ook veel slib op de oevers achter waardoor de waterloop van lieverlee smaller werd. Zo is de Molenpolder verder gegroeid.

Johan van der Made.