Politiek Nieuws in de Spotlight: VVD Drimmelen: BOA’s moeten met betere uitrusting op pad!

Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, staat ook onze Drimmelense politiek niet stil. De VVD Drimmelen heeft gekozen om actief te communiceren op KijkopDrimmelen en zij stellen de uitrusting van de BOA's in Drimmelen aan de kaak via onderstaand artikel.

VVD Drimmelen: BOA's moeten met betere uitrusting op pad!

We ergeren ons aan hondenpoep voor onze deur en auto’s die op de stoep geparkeerd staan. We willen dat overlastgevende jongeren in het oog gehouden worden en dat drugsafval opgespoord wordt. Al dit werk wordt gedaan door onze BOA's (Buitengewoon opsporingsambtenaren). Zij maken Drimmelen veiliger en leefbaarder. Maar hoe veilig zijn de BOA's zelf?

De VVD Drimmelen zet hoog in als het om veiligheid gaat, dus zijn we altijd voor meer blauw op straat. We hebben daarom de afgelopen tijd al gezorgd voor een steunpunt van de politie in het gemeentehuis van Made en hebben het aantal BOA’s in Drimmelen verdubbeld. Maar we zijn er nog niet.

Want als we kijken naar de uitrusting van onze BOA, zien we dat hun uitrusting te slecht is. Zo hebben deze BOA’s bijvoorbeeld geen portofoons terwijl BOA’s op andere plekken in Brabant die wel hebben. Portofoons zijn wel handig als je snel de politie wilt oproepen bij een aanhouding. Nu komt het voor dat ze iemand aanhouden, ze met hun eigen mobiel naar de meldkamer van de politie moeten bellen en daar vervolgens te horen krijgen dat er niemand kan komen om ze te helpen. Een snellere en betere afstemming met de politie is dus heel belangrijk.

Daarnaast zou een bodycam voor deze BOA’s ook een uitkomst kunnen zijn. Een bodycam kan objectief verslag doen van de situaties en zorgt er wellicht ook voor dat mensen minder snel agressief worden. In de gemeente Breda gaan er proeven plaatsvinden met deze bodycams. Wij als VVD Drimmelen vinden dat we hierbij moeten aanhaken. Veiligheid staat voorop zowel voor de burgers als voor de BOA’s! Zo maken we Drimmelen stap voor stap veiliger.


Foto 1: Een handhavingsvoertuig van BOA Drimmelen
Foto 2: Wat een BOA zoal tegenkomt