Poolse burgemeester Bratborski onthult beeld Koźminstraat in Made

In 1992 ging de toen nog gemeente Made en Drimmelen een relatie aan met de Poolse gemeente Koźmin, een relatie die nu dus al 26 jaar standhoudt. Ook na de gemeentelijke herindeling in 1997 en na de naamswijziging in 1998, hielden de goede banden tussen beide gemeenten stand en waar dat in het begin vooral vanuit de twee gemeentehuizen was, ontstond steeds vaker spontaan contact vanuit de inwoners zelf. Reden voor de gemeente om zich terug te trekken en de taak van het levendig houden van de banden aan de Stichting Stedenband Made/Koźmin over te dragen. 

Ongeveer 2,5 jaar geleden betrokken de eerste bewoners hun huis in de nieuwe Koźminstraat in Made, gelegen achter de Dreef. Een betere locatie voor het beeld dat vanmiddag onthuld is dan in de straat die vernoemd is naar het Poolse stadje, kun je dus ook niet bedenken. Het beeld staat symbool voor de blijvende herinnering aan de warme banden die de gemeenten jarenlang hebben gehad en opdat deze nooit verloren gaan. 

De burgemeester van Koźmin, de heer Bratborski, is voor de onthulling samen met zijn vrouw overgekomen vanuit Polen en mocht samen met burgemeester Gert de Kok het beeld onthullen. In de speeches van beide heren, evenals in de speech van voorzitter van Stichting Stedenbanden Made/Koźmin, Ramon van Dongen, kwam naar voren hoe diep de vriendschap tussen Made en Koźmin zit. Onder muzikale begeleiding van de voor deze gelegenheid samengestelde groep muzikanten en slagwerkgroep BAM, konden alle aanwezigen genieten van een drankje van een Nederlandse ondernemer, van hapjes van een Poolse ondernemer en verhalen uitwisselen over de historie en het heden van de stedenband. 

Beelden bij dit artikel