Postweg en Scheermakershof

De Postweg in Wagenberg ligt iets hoger dan de Dorpsstraat, waar deze weg achter langs gaat. Het is dan ook een restant van de oude Wagenbergsedijk, die door heel het dorp slingerde. Dat was een dijk die eind 14e eeuw aangelegd was tussen en over enkele zandruggen. Zowel aan de Brouwerijstraat als aan de Postweg is dat nog te zien. Toen was Wagenberg nauwelijks bewoond. Er zullen hier wel turfstekers hebben gewoond, want 'Waghenbergh' lag rondom in het veen.

De naam Postweg is afgeleid van het Wagenbergse postkantoor dat stond aan het begin ervan op Dorpsstraat 47. Van 1928 tot 1958 verzorgde de familie Van Gils daar het postverkeer en aanvankelijk ook de telefoondienst met een 'hand-telefoon-centrale'. Zie hierover het Vlasseltboekje 50: 'Rond 100 jaar telefoon' (1990). Aangezien deze weg parallel loopt met de Dorpsstraat, was hier vroeger ook sprake van 'de onderdijk', net als dat bij de Parallelweg het geval was. De naam 'Postweg' werd in de 30er jaren al gebruikt, zoals te zien is in het krantenartikel uit 1935 over de brand in een boerderij.

Op nr. 1 woonde metselaar-aannemer Cees Damen.

Nr. 15 was de boerderij van de familie Rasenberg. Nu is daar de Scheermakershof.

En op nr. 23-25 was de woning met winkel ('kantoorboekhandel') van koster Scheermakers met dochter Naantje en daarna van Piet de Leeuw.

Het oude brandweerhuisje in de Postweg, tegenover de Scheermakershof, is in 1949 herbouwd. Op de deur stond geschilderd: 'Sleutel bij W. Broeders, Dorpstr. B134'. Het heeft tot 1953 als zodanig dienst gedaan waarna het opslagplaats voor de Bescherming Bevolking is geweest. In de Vogelstraat is toen een nieuwe brandweergarage gebouwd.

Bij huisnummer 13 lag vroeger, voordat de Dorpsstraat was bestraat, een aflopend zandweggetje naar de Vogelstraat. Dat werd in officiële papieren 'de beneden rijweg' genoemd. En waar de boerderij nr. 15 stond, is in 2012 de zijstraat Scheermakershof gekomen.

Deze nieuwe zijstraat in de Postweg verwijst naar een bijzondere Wagenbergse familie. Vier generaties Scheermakers hebben op Wagenberg gewoond. De volkse benaming was Schèèr. In 1826 was klompenmaker Willem Scheermakers (1798-1849) vanuit Made naar Wagenberg verhuisd. Hij bracht een verklaring mee, ondertekend door burgemeester H. du Bois van Made, dat hij zich 'voor zoo ver ons bekend is, als een goed en braaf ingezetene betaamd, heeft gedragen'. Deze verklaring is in het Terheijdense gemeentearchief bewaard gebleven.

Zoon Toon (1832-1903) begon een winkel en werd in 1877 koster van de Gummaruskerk. Diens zoon Willem (1861-1941) volgde zijn vader op als koster tot 1937. Deze functie hebben ze samen dus gedurende 60 jaar vervuld.

Toon Scheermakers junior (1895-1960) werd priester en leraar aan het seminarie Ypelaar in Ginneken (Breda). Hij heeft nog veel andere functies vervuld en tijdens de oorlogsjaren heeft hij een aantal Joden helpen onderduiken. Deze gevaarlijke en moedige daad heeft hem, hoewel pas na zijn dood, een hoge Joodse onderscheiding opgeleverd. Als waardering ontving hij postuum een eremedaille van de 'Rechten van de Mens'. En tevens is voor hem een boom geplant aan de 'Laan der Rechtvaardigen' in Jeruzalem. Ook staat zijn naam vermeld op de 'Yad Vashem Wall of Honor'. Zie ook www.yadvashem.org .

Over deze familie schreef pastoor Rombouts in 1994 een uitgebreid Vlasselt-boekje (nr. 68). De familie Scheermakers woonde in de Postweg in het pand nr. 23-25 en had daar een winkel. De laatste winkelierster was dochter Naantje Scheermakers (1896-1965). Zij deed de winkel samen met Nelie van Schendel. In 1945 adverteerden zij in de Kerst-uitgave van het blad VOORUIT van de Wagenbergse Kajotters. Na hen dreef Piet de Leeuw de winkel.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel