Praatpaal

In Lage Zwaluwe worden koninklijk gedecoreerden extra geëerd door het plaatsen van hun naam op het gedecoreerdenbord aan de Weth. Dubbelmanstraat. Niet met de lintjesregen, maar wel bij zijn afscheid als raadslid, werd Coos Praat benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In bijzijn van wethouder Harry Bakker werd het naambordje van Coos dus ook op het bord geschroefd. Nou ja, werd….een gedecoreerde wordt geacht dat zelf te doen in Lage Zwaluwe.

Te flauw om iets over het aan het werk zien van de vrijwillige duizendpoot te schrijven, want een koninklijke onderscheiding is natuurlijk niet niks én verdiend! Dan maar iets minder flauw stellen dat het gedecoreerdenbord sinds afgelopen vrijdag ook een Praatpaal kan worden genoemd.