Proefperiode eenrichtingsverkeer Markstraat Terheijden afgelopen

Op 5 juni startte de gemeente een proef in de Markstraat in Terheijden. Aanleiding was de problematiek van geparkeerde auto's waardoor (en waarvoor) de straat eigenlijk te smal is. Die proefperiode is nu afgerond en de vele reacties zullen worden geïnventariseerd.

Ook diverse verkeerstellingen worden bekeken alsmede de invloed van het eenrichtingsverkeer in de Markstraat op omliggende straten. De uitkomst zal bepalend zijn voor het standpunt dat de gemeente gaat innemen voor een al dan niet definitieve maatregel in de Markstraat.