Puzzelbad Terheijden, hoe zat het ook alweer?

Gerenoveerd Puzzelbad opent 27 juni 2020
Het Puzzelbad in Terheijden is een zwembad dat er gekomen is door de inzet van de dorpelingen van Terheijden, en dat door acties van diezelfde dorpelingen nog steeds behouden is. Al in de zestiger jaren van de vorige eeuw wilde de Terheijdense bevolking een veilig en vertrouwd zwembad, maar dat kwam er niet zonder slag of stoot. Menige (puzzelstukjes)acties vanuit de eigen bevolking was er nodig voordat het uiteindelijk tot succes leidde. De inwoners legden een deel van de kosten voor de bouw van Het Puzzelbad zelf op tafel en de gemeente Terheijden paste het ontbrekende deel bij. In 1973 werd Het Puzzelbad geopend. Dat dit zwembad, dat door de mensen uit Terheijden als het ‘hunne’ werd beschouwd, en het bijbehorende zwemplezier politieke geschiedenis zouden schrijven werd toen nog niet bevroed. Dat bleek pas toen het dorp Terheijden met ruim zesduizend inwoners in 1997 deel ging uit maken van de heringedeelde gemeente Made, dat een jaar later als gemeente Drimmelen door het leven ging. Menige politieke partij zette het lot van het zwembad op hun politieke agenda en coalities van verschillende pluimages dreigden zelfs met sluiting van het door Terheijden zelf verworven zwembad. De mensen uit Terheijden en omgeving hebben in ieder geval tot op heden niet aflatende inspanningen en acties geleverd om het veel besproken zwembad Het Puzzelbad in het dorp te behouden. Anno 2019 stonden we aan de vooravond van een grondige renovatie van het zwembad. Aanvankelijk bij de aanvang van het seizoen 2020 – helaas uitgelopen tot halverwege het seizoen – is het bad toekomstbestendig voor de komende 25 jaar. Alles over het ontstaan van dit veelbesproken zwembad kun je lezen in het boekje Het Puzzelbad (https://issuu.com/janvvliet/docs/het_puzzelbad), een uitgave uit 2015 van de Heemkundekring De Vlasselt. Foto’s o.a. Johan van Gurp/Regionaal Archief Tilburg.

Beelden bij dit artikel