PvdA Drimmelen voor opvang 150 asielzoekers in Made en Terheijden

Afgelopen donderdag stond het onderwerp opvang asielzoekers op de agenda. PvdA Drimmelen vindt dat de gemeente Drimmelen haar steentje moet bijdragen als het gaat om de opvang van deze asielzoekers.

“Het traject dat tot nu doorlopen is om te bepalen waar de opvangplekken komen is weliswaar naar tevredenheid doorlopen tot nu toe, maar wij blijven kritisch meekijken. “, zo laat de partij weten.

In februari van dit jaar is door de gemeenteraad besloten om asielzoekers op te gaan vangen. PvdA Drimmelen vindt net als een aantal andere fracties en het college dat we niet langer aan de zijlijn kunnen blijven staan om zo andere gemeentes in Nederland te helpen. Ondanks de verkiezingsuitslag van 22 november zullen er de komende jaren groepen moeten worden gehuisvest, dus ook in Drimmelen.

Proces tot nu toe met onze inwoners.

Het college heeft belooft om de zoektocht naar opvanglocaties is Drimmelen te doen met hulp van onze inwoners. Hiervoor zijn drie bewonersavonden georganiseerd en hebben inwoners zitting genomen in een werkgroep. Deze werkgroep heeft de opmerkingen en zorgen die op de bewonersavonden zijn genoemd geïnventariseerd en vertaald in een aantal criteria. Deze criteria kunnen dan weer gebruikt worden om te toetsen of locaties straks geschikt zijn.

Openbaar vervoer en bestaande bebouwing

Heel veel zorgen gaan terecht over openbare orde en veiligheid, het is belangrijk dat hier goede afspraken over worden gemaakt met o.a. de beheerder van de locatie. Deze zorgen dienen serieus genomen te worden. PvdA Drimmelen raadslid Hanneke de Bruijne: “Voor onze fractie is het belangrijk dat er voorzieningen van openbaar vervoer in de nabij van de opvang zijn én onze voorkeur gaat uit naar opvang in bestaande gebouwen”. Dit laatste omdat het dan wat ons betreft sneller kan en het een duurzame oplossing is. Verder is PvdA Drimmelen kritisch over de looptijd die nu bepaald is op 3 tot 10 jaar. Dit is volgens ons veel te lang, wij stellen een kortere periode voor die na evaluatie wel eventueel verlengd kan worden.

Niet in Lage Zwaluw wat PvdA Drimmelen betreft

Naast de criteria zijn er ook al zoekgebieden voorgesteld in de kernen Made, Terheijden en Lage Zwaluwe. Pas later in het traject wanneer duidelijk om welke exacte locatie het gaat zal PvdA Drimmelen zich uitspreken over een voorkeurslocatie. Wel hebben aangegeven dat vanwege het criteria openbaar vervoer voor ons Lage Zwaluwe afvalt als locatie. Simpelweg omdat daar niet altijd bussen rijden.

Blijf inwoners betrekken bij het proces

Wanneer het college komt met de vervolgstap; het aanwijzen van de voorkeurslocaties zal PvdA Drimmelen wederom kritisch blijven op het proces en met name op het op de juiste manier betrekken van inwoners, dus niet alleen omwonenden maar alle inwoners!