Raadsvergadering met o.a. motie over zonnepanelenvelden

(Opinie) Van uitstel komt afstel is een bekend gezegde. Uitstellen is meestal geen goede zaak maar dat is te snel beslissingen nemen ook niet. In het geval van de zonnepanelenvelden kun je niet anders dan constateren dat er wel heel erg snel een gemeentelijke beslissing werd genomen om akkoord te gaan met het voorstel om 150 ha landbouwgrond vrij te geven voor aanleg van deze velden in het poldergebied.

Daar sprongen diverse geïnteresseerde partijen meteen in en dienden verzoeken in om zonnepanelenvelden aan te mogen leggen. Gelijk hebben ze, en met name agrariërs, omdat hun opbrengsten van landbouwproducten al jarenlang onder druk staan. Al op 18 oktober, amper een maand na de beslissing van de gemeente, vond er een eerste voorlichtingsavond plaats van enkele initiatiefnemers. Dat was in 't Appeltje in Lage Zwaluwe waar twee weken later opnieuw een avond over zonnepanelenvelden werd georganiseerd.

In diezelfde week werd er in Hooge Zwaluwe een avond georganiseerd door tegenstanders. Niet zozeer tegenstanders van zonnepanelen maar wél tegenstanders van de plaats waar deze zouden moeten komen. De open poldergebieden vinden zij een slechte keuze.

Afgelopen maandag was er wéér een voorlichtingsavond, ditmaal georganiseerd door Naga Solar, een internationaal werkend bedrijf dat zich richt op grootschalige zonne-energieprojecten. Deze avond werd georganiseerd in Made wat op z'n minst opmerkelijk is want alle tot dusver ingediende aanvragen, betreffen locaties in Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en Wagenberg!

In deze dorpen werden ook NEE-posters verspreid door tegenstanders van het aantasten van het open karakter van de Drimmelense poldergebieden. Inmiddels is er ook een JA-actiegroep opgericht om een tegengeluid te laten horen. Zij vinden dat er zo snel mogelijk moet worden gestart met de aanleg van zonnepanelenvelden om zo de doelstelling, Drimmelen energieneutraal in 2040, te halen.

Nieuwsneutraal zal KijkopDrimmelen altijd zijn en blijven, maar we concluderen wel één ding en dat is dat de gemeente de regie totaal kwijt dreigt te raken door allerlei initiatieven van voor- en tegenstanders. Dat is voor elke partij een slechte zaak en daarom zou de motie die vanavond zal worden ingediend door de CAB, wellicht kunnen bijdragen aan het terugkrijgen van de regie door de gemeente.

De motie houdt o.a. in om alles op 'hold' te zetten en samen met initiatiefnemers én burgers alternatieven te onderzoeken. Een hold wat volgens de motie niet geldt voor het TEC, Terheijdens Energie Collectief, omdat dit wél in samenspraak met het dorp in gang gezet is én zelfs door de landelijke overheid (financieel) gehonoreerd werd.

Vanavond wordt de motie ingediend en de kwestie behandeld in de raadsvergadering. Deze is uiteraard openbaar en begint om 19.30 uur in de raadszaal van ons gemeentehuis. Deze vergadering is ook live te volgen via de stream op de gemeentelijke website.