Raadsvergadering vanavond: wirwar zonnepanelenvelden opgelost of groter?

Gemeentelijk persbericht 1 februari:

College stelt voor beleid zonnevelden aan te passen en regierol terug te pakken met pilot

In een opinievoorstel aan de raad stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen voor om het beleid voor zonnevelden te wijzigen. De raad vroeg in een motie op 13 december 2018 aan het college het beleid te evalueren. Dit omdat er veel onrust was ontstaan onder inwoners over het beleid. Het college heeft het beleid geëvalueerd door gesprekken aan te gaan met inwoners en aanvragers. Het college heeft naar hen geluisterd en stelt voor het beleid voor zonnevelden aan te passen.

Opgave voor energietransitie

Want de gemeente Drimmelen wil energieneutraal zijn in 2040 en staat nog steeds voor een opgave om een energietransitie te maken. De gemeente wil dit samen met haar inwoners doen, niet ten koste van.

Regierol terug: 1 pilot

Dus daarom wil de gemeente haar regierol terugpakken. En op dit moment alleen nog verder gaan met het Traais Energie Collectief (TEC) in een pilot. Dit is het enige initiatief dat samen met inwoners tot stand is gekomen en waarbij een uitgebreid participatieproces is gevoerd. Het is een brede pilot met een mogelijke combinatie van een zonneveld, een windmolen en een warmtenet. Bovendien heeft de raad op 13 december 2018 aangegeven dat het college voor vergunningverlening aan deze aanvrager niet terug hoeft naar de raad.

Andere aanvragers

De aanvragen van andere initiatiefnemers wil de gemeente gaan weigeren. Het is te begrijpen dat zij teleurgesteld zijn. De gemeente wil wel graag met hen in gesprek blijven om te helpen bij initiatieven van lokale energiecoöperaties.

Gemeentelijk persbericht 25 februari:

Raadsvoorstel zonnevelden aangescherpt maar strekking blijft gelijk

De gemeente heeft het raadsvoorstel voor het beleid zonnevelden aangescherpt na de opinieronde van 14 februari. De inhoud en strekking van het voorstel blijft hetzelfde. Er wordt benadrukt dat zonnevelden in het buitengebied onder het beleid in principe niet zijn toegestaan en dat het beleid strenge voorwaarden stelt waaraan uitzonderingen moeten voldoen.

In de opinieronde van 14 februari stelde het college van burgemeester en wethouders voor om het beleid zonnevelden aan te passen en voorlopig alleen nog met een project van het Traais Energie Collectief (TEC) door te gaan. De aanvraag van het TEC is de enige aanvraag die compleet is én voldoet aan de strenge voorwaarden van het beleid.

Het college stelt in het aangescherpte raadsvoorstel een overgangsregeling voor om alle ontvangen aanvragen te bekijken. Dit om ervoor te zorgen dat het proces goed wordt doorlopen. Er bestaat op grond van het beleidskader geen verplichting de aanvragen te honoreren.

De gemeenteraad neemt op donderdagavond 28 februari 2018 een besluit over het aangescherpte voorstel beleid zonnevelden.

Note KijkopDrimmelen: 28 februari 2019 dus!