Resultaten enquête huisvuil inzamelen bekend, proef in 2017

Afgelopen maanden konden inwoners stemmen op hun meest favoriete afval inzamelsysteem. De meeste van de 776 binnengekomen stemmen gingen naar optie 1: Restafval, GFT-afval en PMD (Plastic, Metalen verpakkingen/blik en Drinkkartons) afval gaan in een minicontainer. Het papier staat zonder inzamelmiddel aan de straat. Je hebt dan 3 minicontainers.

Optie 2: Restafval, GFT-afval en oud papier afval in een minicontainer. Het PMD-afval in een zak aan straat. Je hebt ook dan 3 minicontainers. Deze laatste optie levert meer bij aan de doelstelling van de gemeente: zo min mogelijk restafval.

Proef

De voorkeursstemmen van inwoners én gesprekken met bewonersgroepen in de verschillende kernen, worden gebruikt als input voor een aantal ’pilots’. Als proef starten er in 2017 inwoners in twee wijken met deze twee meest favoriete manieren van afvalinzameling.