Riebert Verheugen fractievoorzitter Lijst Harry Bakker

Fractievoorzitter en raadslid Ton Verhoeve van de Lijst Harry Bakker, doet een stapje terug. Als raadslid blijft Verhoeve aan voor de partij maar het fractievoorzitterschap draagt hij over aan raadslid Riebert Verheugen.

De LHB dankt Ton Verhoeve voor zijn vele jaren inzet en meldt verheugd te zijn dat Ton naast het raadslidmaatschap, ook actief blijft binnen het partijbestuur alsmede info- en opinierondes blijft voorzitten. Ook het vicevoorzitterschap van de gemeenteraad blijft net als het penningmeesterschap en het ondersteunen van het partijbestuur, in (goede) handen van Verhoeve.

In Riebert Verheugen meldt de LHB vertrouwen te hebben als nieuwe fractievoorzitter die deskundig en inspirerend leiding gaat geven aan de partij voor de komende tijd.

(Foto Lijst Harry Bakker)