Rioolvervanging Vijverstraat Lage Zwaluwe wordt rioolvervanging alle leidingen onderlangs de dijk

Het staat nog altijd op de gemeentelijke website: Rioolvervanging en opknappen van de Vijverstraat Lage Zwaluwe. Planning: 10 juli 2014 een Inloopavond voor bewoners, 1e kwartaal 2015 aanbesteding, 2e kwartaal 2015 start werkzaamheden, 3e kwartaal 2015 gereed.

Daarna bleef het ijzig stil. Geen enkele communicatie over de reden van het niet vervangen van het riool. Volgens onbevestigde berichten was het hele project te duur en moest het aanpakken van asfalteren na het vervangen van het riool, alsook de fietsstraat, parkeerplaatsen, groen en bomen, worden geschrapt.

Een versoberde versie voor de Vijverstraat is nu aangekondigd. Een versie waarin ook rioolvervanging voor álle leidingen onderlangs het dijklint in het gehele dorp zijn opgenomen. Grofweg is dat achter de Nieuwlandsedijk, Kerkstraat, Dorpsstraat, Loonsedijk en Gaete.

De gemeente kiest voor een zogenaamde 'Best Value' aanpak. Een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Tot uiterlijk 10 januari kunnen aannemers inschrijven op het project via: i.kessens@inkoopwestbrabant tav Irene Kessens-Dat.